👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK Bakning HT-18 åk 8

Skapad 2017-10-11 11:21 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Elev version Eleven får lära sig att baka med bakpulver och jäst. De får kunskaper om bröd, mjöl och gryn. Vad glutenintolerans är. De lär sig att prisberäkna och göra jämförelse mellan köpt och hembakad produkt. De får också bedöma sin arbetsprocess och resultat.
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Hej alla sockerbagare!

Nu ska du få lära dig att baka kärleksmums, kanelbullar, lussekatter och piroger med köttfärsfyllning.

Oj,oj, oj vad det kommer att lukta nybakat.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att du utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. Du ska få lära dig baka med olika jäsmedel efter recept, prisberäkna och jämföra köpt och hembakad produkt. Du kommer också att lära dig om bröd, mjöl, gryn och glutenintolerans.

Delar ur det centrala innehållet som det fokuseras på under arbetsområdet

Arbetssätt och undervisning

Lärarledda genomgångar av fakta i Hem-och konsumentboken:
- kolhydrater s. 18 -20
- glutenöverkänslighet s. 28
- mjöl, gryn och bröd s.56 -  58
 - baka med jäst s. 169 
- baka med bakpulver s. 170
- bakningsanvisningar s. 276

Baka med olika jäsmedel och följa recept.

Prisberäkning och jämförelse mellan köpt och hembakad produkt.

Motivera vilka val du gjort i samband med bakning av valfritt bröd.

Visa vad du lärt dig

Dina praktiska förmågor som du visar vid varje lektionstillfälle.

Resonera om det val du gjort när du bakade valfritt bröd utifrån aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Praktiskt prov: baka piroger och utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt göra jämförelse mellan köpt och hemlagad pirog.

Läxförhör där du visar dina faktakunskaper om gluten och glutenöverkänslighet, bröd, mjöl, gryn och jäsmedel.

Tidsram

Från V.42- 51

Bedömning


Ämnets kunskapskrav för E, se nedan:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  E 9