Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2017-10-11 11:37 i Snöstorpsskolan 4-5 Halmstad
Ett arbetsområdet om de tre abrahamitiska religionerna
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap
Vi jämför de olika fem världsreligionerna.

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna:

- resonera om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna(analysförmåga).

- redovisa vad som är utmärkande för varje enskild religion och använder rätt begrepp (begreppsförmåga).

- resonera om varje religions traditioner, ritualer och ceremonier (kommunikativ förmåga).

- använda information från olika källor källkritiskt (procedurförmåga).

Så här arbetar vi

 

Vi kommer att:

 • titta på olika filmer
 • diskutera
 • söka fakta i böcker och på dator

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper

- Kan beskriva några likheter/skillnader mellan de fem religionerna (Analysförmåga)

- Kan de viktigaste centrala begreppen (Begreppslig förmåga)

- Kan nämna minst en högtid/tradition från varje religion och varför den firas (kommunikativ förmåga)

- Använder en källa källkritiskt (procedurförmåga)

 

Mer än godtagbara kunskaper

- Kan beskriva flera likheter och skillnader mellan de fem religionerna (Analysförmåga)

- Kan berätta mer om några av de viktigaste begreppen (Begreppslig förmåga)

- Kan nämna flera olika högtider/tradition från varje religion och varför den firas samt beskriva de utmärkande dragen för varje högtid/tradition (kommunikativ förmåga)

- Använder flera källor källkritiskt (procedurförmåga)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  C 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  C 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: