👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppmärksamma symtom och förändringar

Skapad 2017-10-11 11:47 i Campus Futura Gy Tanum
Gymnasieskola Sjukvård
Beskriva vård och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid sjukdomar då patienten kan vårdas i hemmet.

Innehåll

Här skall ni ta hjälp av lärobokens berättelse på sidan 116 om Nils och sedan jobba med punkterna på sidan 117. Ni arbetar i grupp men lämnar sedan in en egen skriftlig reflektion.

Uppgifter

  • Uppmärksamma symtom hos Nils

Matriser

Sju
Hemsjukvård

E
C
A
beskriv
Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet.
Eleven beskriver översiktligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid sjukdomar då patienten kan vårdas i hemmet
Eleven beskriver utförligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid sjukdomar då patienten kan vårdas i hemmet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid sjukdomar då patienten kan vårdas i hemmet.
Utföra, beskriva
System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.
I arbetet uppmärksammar och rapporterar eleven i samråd med handledare symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.
I arbetet uppmärksammar och rapporterar eleven efter samråd med handledare symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.
I arbetet uppmärksammar och rapporterar eleven efter samråd med handledare symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.
beskriva
System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sitt arbete och resultat.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras