👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht -17 Hkk Konsumtion och ekonomi, åk 9 G Ej avslutad

Skapad 2017-10-11 13:30 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Konsumtion och ekonomi

Innehåll

Mål för elev

Du skall kunna redogöra för för- och nackdelar med att handla över internet.
Du veta vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument.
Du skall kunna redogöra för några vanliga försäkringars betydelse.
Du skall kunna förstå skillnaden mellan opartisk konsumentinformation och reklam.
Du skall kunna göra en enkel hushållsbudget.

Innehåll

I årskurs 7–9 Konsumtion och ekonomi
• Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
• Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
• Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
• Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.

Genomförande

Under en termin i åk 9

Bedömning

Skriftligt prov
Budgetarbete

Kursplanemål

Utveckla sin förmåga att
- värdera val och handling i hemmet och som konsument

Matriser

Hkk
Hkk Konsumtion och ekonomi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Konsumtion och ekonomi Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
 Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
 Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
 Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
”Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.” Exempel: I samband med budgetarbetet medverkar jag tillviss del i diskussioner och visar att jag har viss ekonomisk förståelse.
”Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.” Exempel: I samband med budgetarbetet medverkar jag relativt aktivt i diskussioner och visar att jag har relativt god ekonomisk förståelse.
”Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.” Exempel: I samband med budgetarbetet medverkar jag aktivt i diskussioner och visar att jag har god ekonomisk förståelse.