Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 2

Skapad 2017-10-11 13:41 i Snöstorpsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Under de första skolåren ska eleverna ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna
 • behärska rörelse med balans och kontroll i lekar/spel.
 • följa regler, samarbeta och visa hänsyn till andra under lekar och spel
 • veta hur man på ett säker sätt vistas i idrottshallen och vid utevistelse
 • kunna röra dig till musik och genomföra enkla danser med anpassning  till takt och rytm.
 • samtala om varför rörelse och fysiska aktivitet är bra för kroppen och ge egna exempel.

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • träna på att behärska din rörelseförmåga på ett varierat sätt i olika bollspel, lekar och redskapsbanor
 • träna på att anpassa rörelse, följa regler och visa hänsyn inomhus och utomhus och även i badhus.
 • träna på att röra dig till musik och dansa danser med takt och rytm
 • samtala och resonera om fysisk aktivitet och hälsa och hur det påverkar oss.

 

Bedömning

 

 

Godtagbara kunskaper

Du visar att du når målen genom att:

 • i olika aktiviteter visa att du kan röra dig med kontroll och balans
 • visa att du förstår och följer lekars regler, visar hänsyn och anpassar aktiviteter efter olika miljöer
 • visa att du kan genomföra/följa med i danser och röra dig till musik
 • visa att du förstår innebörden av enkla ord och begrepp, som berör idrottsämnet
 • visa god vattenvana samt simma 25 m i magläge och 25 m ryggläge

 

 

Mer än godtagbara kunskaper

Du visar att du når målen mer än godtagbart genom att uppnå samtliga mål för "godtagbara kunskaper" samt ett eller flera av:

 • att i olika aktiviteter visa att rör dig med god kontroll och balans.
 • du genomför olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden
 • vara en bra förebild för dina kamrater, genom att visa hänsyn och samarbetsvilja
 • du genomföra rörelser/danser med god känsla för takt och rytm till musiken
 • vara aktiv i samtalet och visa på flera sätt att  du kan använda ord och begrepp som berör idrottsämnet i sitt sammanhang,

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 2

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Idrott och lekar
kunna delta i enkla lekar och följa dess regler både inomhus och utomhus
Du deltar i lekar och kan till viss del följa lekarnas regler i olika miljöer.
Du deltar i enkla lekar och kan följa lekarnas regler och visa hänsyn till dina kamrater i olika miljöer.
Friluftsliv
veta hur man på ett säker sätt vistas i idrottshallen och vid utevistelse. visa god vattenvana och känna till regler för vistelse i badhus
Du genomför lekar med viss anpassning till olika miljöer Du visar att du kan följa regler och visa vattenvana till viss del
Du genomför lekar med god anpassning till olika miljöer. Du visar att du kan följa regler och visa vattenvana relativt väl.
Rörelse
behärska rörelse med balans och kontroll i lekar/spel.
Du deltar i lekar och spel kan till viss del anpassa din rörelse till aktiviteten med viss kontroll.
Du deltar i lekar och spel kan anpassa dina rörelse väl till aktiviteten med god kontroll.
Dans och rörelse till musik
kunna röra dig till musik och genomföra enkla danser med anpassning till takt och rytm.
Du rör dig till musik och följer enkla danser och anpassar dina rörelse till viss del till takt och rytm.
Du rör dig till musik och genomför enkla danser anpassar dina rörelser relativt väl till takt och rytm.
Hälsa och livsstil
samtala om varför rörelse och fysiska aktivitet är bra för kroppen och ge egna exempel
Du kan samtala om hur rörelse och fysisk aktivitet är bra för dig på ett enkelt sätt.
Du kan vara aktiv och samtala om hur rörelse och fysiks aktivitet är ba för dig genom att använda ord och begrepp som rör idrottsämnet i ett sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: