👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre syskonreligioner

Skapad 2017-10-11 13:55 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde om syskonreligionerna kristendom, judendom och islam.
Grundskola 6 Religionskunskap
Vad är syskonreligioner? Vad har islam, judendomen och kristendomen gemensamt? Vi ska lära oss om vad dessa religioner har gemensamt och vad som skiljer dem åt.

Innehåll

Syfte

Att studera religion är viktigt. Kunskaper om olika religioner och livsåskådningar utvecklar elevernas förmåga att fundera över sin egen tro, religion, värderingar och identitet. Syftet med religionskunskap är att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och livsåskådningar i det egna samhället och i andra delar av världen och vilken betydelse religionen kan spela i dessa samhällen. Eleverna ska förstå hur människor med olika religiösa traditioner lever med och uttrycker sin tro. Undervisningen ska också ge eleverna förutsättningar att utveckla en personlig livshållning och förståelse för andra människors sätt att tänka och hur deras värderingar kan hänga sammans med deras religion.

Mål

-kunna analysera kristendomen, islam och judendomen:ritualer, levnadsregler, heliga platser, skrifter m.m.
-kunna analysera hur religioner påverkar och påverkas av sådant som händer i samhället
-kunna fundera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
-kunna fundera över och tycka till kring olika frågor om rätt/fel inom religionen

Vad ska vi arbeta med, vad ska bedömas och hur ska det bedömas?

Vi ska arbeta med läroboken, Puls religion, se filmer och diskutera.  Vi kommer även att göra studiebesök i en moské och i en synagoga. Ni kommer både muntligt och skriftligt få redovisa era kunskaper. Det skriftliga kommer att vara i form av ett brev och ett prov. Vi kommer kontinuerligt att jämföra de tre religionerna på olika sätt. Bedömningen görs både på provet, brevet och i de mindre uppgifterna som kommer att göras på lektionerna. Det är viktigt att delta muntligt och visa sina kunskaper på lektionerna!

Planering

Vi kommer arbeta med området vecka fram till höstlovet.

Matriser

Re
syskonreligioner

syskonreligioner

Grundläggande kunskap om religionerna
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till syskonreligionerna.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till syskonreligionerna.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till syskonreligionerna.
förmåga att resonera
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner kan kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner kan kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner kan kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt
Se samband, analysera jämföra
Du för enkla resonemang om likheter/skillnader mellan dessa religioner.Du visar också att du kan se enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar.
Du för utvecklade resonemang om likheter/skillnader mellan dessa religioner.Du visar också att du kan se enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter/skillnader mellan dessa religioner.Du visar också att du kan se enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar.