👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mat och måltider

Skapad 2017-10-11 14:28 i Maserskolan Borlänge
Arbetsområdet Mat och måltider handlar om dom tre P:na, d.v.s. Planering, Process och Produkt. T.ex. hur lägger vi upp matlagningen, i vilken ordning gör vi vad, vem gör vad, hur är vi miljömedvetna, hur gör vi maten hälsosam. Blev det som vi tänkt, hur gick samarbetet, känner vi till ord och begrepp i receptet. Blev resultatet som vi önskade, hur påverkade våra val miljön, hur tänker vi om vi ska tänka om och nytt.
Grundskola 8 – 9 Hem- och konsumentkunskap
En del av ämnet Hem- och konsumentkunskap handlar om praktiskt arbete i köket. Så gott som varje gång gör vi något praktiskt, såsom matlagning och bakning. Vi provar på olika slags matlagningstekniker och olika slags råvaror.

Innehåll

När det kommer till det praktiska arbetet inom ämnet Hem- och konsumentkunskap så kan man utgå från dom tre P:na:
Planeringen
Processen
Produkten

Planeringen
 Är en del av processen. Frågor man kan ställa sig - vad ska vi göra, vem gör vad, hur gör vi maten hälsosam (får med så många näringsämnen som möjligt), i vilken ordning ska saker göras etc.
Processen
Hur väl har vi genomfört det vi planerade? Känner vi till olika kökstermer som t.ex. fräsa, bryna, gratinera. Har vi använt oss av våra sinnen, smaka, dofta, lyssnat på varandra. Har vi lyssnat på varandra, resonerat oss fram.
Produkten
Fick ni det önskade resultatet? Kan det förbättras - hur? Hur tänkte vi ekonomiskt och miljövänligt?

Förmågor som jag som lärare bedömer:

Planera och tillaga.
Hantera och lösa.
Värdera och reflektera.
Samarbeta.

Ord och begrepp som kan förekomma:
koka
steka
fräsa
sjuda
på låg temperatur
gratinera
dl
msk
tsk
krm
ekologisk
miljövänlig
resurssnål
hållbar utveckling
näringsämnen
tallriksmodell
kostcirkel
jäsa
fingervarmt


Uppgifter

 • Recept på måltid och inköpslista

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  C 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
  Hkk  C 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  A 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  A 9