👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 41

Skapad 2017-10-11 14:40 i Erikslundsgymnasiet (används ej längre) Borlänge
Gymnasieskola Personbilsteknik (inaktiv)
1. Motoravgaser - Vad är CO, HC, NOx när och hur det bildas, Resultatet av avgasmätningen, Hur olika fel påverkar Mätresultat, Felkodernas betydelse 2. Smörjsystem - Trycksmörjsystem, Stänksmörjsystem i motorn, Oljekvalitetens betydelse för motorns livslängd, Oljetryckets betydelse för motorns livslängd

Innehåll

 • Gör avgasmätning Bensin och Diesel
 • Felsök och förstå EVAP system
 • Kolfilter
 • Lambdasond lokalisering och funktion mätning
 • Katalysator lokalisering och funktion
 • Additiv
 • Avgassystemets utbyggnad
 • Oljepump Funktion
 • Oljepump Olika typer
 • Tryck, Stänksmörjning
 • Oljekylare Funktion, lokalisering
 • Oljefilter funktion Lokalisering

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Personbilars och lätta transportfordons konstruktion i relation till användningsområden och teknik.
  Per  -
 • Funktionsprinciper för fordons huvudkomponenter och huvudsystem samt hur dessa komponenter och system samverkar med varandra.
  Per  -
 • Felsökning, underhåll och reparation i samband med funktions- och säkerhetskontroll.
  Per  -
 • Funktions- och säkerhetskontroll, till exempel periodiska inspektioner och service.
  Per  -
 • Handhavande, vård och tillsyn av personbilar och lätta transportfordon, inklusive arbetsuppföljning, reklamations- och garantiärenden samt konsumentlagar.
  Per  -
 • Konsekvenser av eftersatt underhåll, beträffande ekonomi, driftstörningar och trafiksäkerhet.
  Per  -
 • Faktorer som påverkar miljö samt kostnader för drift och underhåll.
  Per  -
 • Arbetsmetoder, arbetsinstruktioner och servicelitteratur från verkstadshandböcker på svenska och engelska, inklusive information som finns lagrad i datormiljö.
  Per  -
 • Administrativa verkstadsfunktioner anpassade för fordonsbranschen, inklusive arbetsorder, reservdelsbeställning, offert och prisförslag.
  Per  -
 • Begrepp i samband med teknisk information om handhavande, kontroll och vård av personbilar och lätta transportfordon.
  Per  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven ger flera exempel på och beskriver utförligt och nyanserat funktions- och säkerhetsprinciper för personbilar och lätta transportfordon. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat fordons huvudkomponenter och huvudsystem samt hur komponenter och system samverkar.
  Per  A
 • Eleven ger flera exempel på och beskriver utförligt funktions- och säkerhetsprinciper för personbilar och lätta transportfordon. Dessutom beskriver eleven utförligt fordons huvudkomponenter och huvudsystem samt hur komponenter och system samverkar.
  Per  C
 • Eleven ger några exempel på och beskriver översiktligt funktions- och säkerhetsprinciper för personbilar och lätta transportfordon. Dessutom beskriver eleven översiktligt fordons huvudkomponenter och huvudsystem samt hur komponenter och system samverkar.
  Per  E
 • Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, avancerad service och reparation samt avancerat underhåll av personbilar och lätta transportfordon. Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, funktions- och säkerhetskontroll av personbilar och lätta transportfordon. I arbetet väljer och använder eleven med säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
  Per  A
 • Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, service och reparation samt underhåll av personbilar och lätta transportfordon. Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, funktions- och säkerhetskontroll av personbilar och lätta transportfordon. I arbetet väljer och använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
  Per  C
 • Eleven utför, i samråd med handledare och i bekanta situationer, enkel service och reparation samt enkelt underhåll av personbilar och lätta transportfordon. Dessutom utför eleven, i samråd med handledare och i bekanta situationer, funktions- och säkerhetskontroll av personbilar och lätta transportfordon. I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
  Per  E
 • Eleven använder med säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem. I kommunikation med andra använder eleven med säkerhet tekniska begrepp. Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är gott.
  Per  A
 • Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem. I kommunikation med andra använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp. Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
  Per  C
 • Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem. I kommunikation med andra använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp. Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
  Per  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Per  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Per  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Per  E