👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näringskedjor åk 3

Skapad 2017-10-11 15:04 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola F
Allting i naturen hör ihop och är beroende av varandra. I det här arbetsområdet ska du få lära dig om vad näringskedjor är och hur de fungerar.

Innehåll

Hur ska vi lära oss

Vi kommer att läsa och se filmer om ekologins grunder och lära oss om näringskedjor. Vi kommer att göra näringskedjor tillsammans och individuellt. Under samtal och diskussioner kommer ni att lära er hur näringskedjor fungerar.

Vi kommer att lära oss och arbeta utifrån begreppen: 

ekologi

näringskedja

rovdjur

växtätare

nedbrytare

producent

konsument

toppkonsument

Mål

Du ska kunna:

- förklara vad en näringskedja är

- ge exempel på olika näringskedjor

- använda områdets begrepp

- tillsammans med kamrater skapa en film på iMovie om en näringskedja

(se matris)

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • Bi Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  • Centralt innehåll
  • Bi  1-3 Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  • Bi  1-3 Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.
  • Kunskapskrav
  • Bi   3 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  • Bi   3 Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  • Bi   3 Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser

Bi NO
Näringskedjor
  På väg mot godtagbara kunskaper Godtagbara kunskaper Mer än godtagbara kunskaper

Näringskedjor

 
Jag kan med stöd ge exempel på en näringskedja.
Jag vet vad en näringskedja är och kan ge ett exempel på en näringskedja.
Jag vet vad en näringskedja är och kan ge flera exempel på näringskedjor.

 

 

Dokumentation, diskussion och samtal

 

                                               

 
Jag kan med stöd se samband mellan djur och växter med hjälp av en färdig bild. Tillsammans med kamrater göra en film om en näringskedja.
Jag kan med hjälp av en färdig bild se några samband mellan djur och växter. Tillsammans med kamrater vara aktiv i att göra en film om en näringskedja.
Jag kan rita och göra en film om en näringskedja och förklara samband mellan djur och växter både muntligt och skriftligt.

 

Begrepp

 

 
Jag kan med stöd förklara något av begreppen som hör till näringskedjan.
Jag kan förklara några begrepp som hör till näringskedjan t.ex. växtätare och rovdjur.
Jag kan förklara flera begrepp som hör till näringskedjan t.ex. växtätare, rovdjur, producent, konsument och toppkonsument.