👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklassen 2017/2018

Skapad 2017-10-11 15:36 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola F Matematik
Under förskoleklass året vill skapa en god grund på vilken barnet kan bygga ett stabilt matematiskt kunnande. Vi vill utveckla och stimulera barnens alla sinnen genom att allt arbete sker på ett lekfullt sätt där glädje, nyfikenhet och lust ska genomsyra allt. Vi vill att de ska få många olika erfarenheter/upplevelser av samma sak och väcka en positiv inställning till matematik.

Innehåll

Hur kommer undervisningen att gå till:

Vi kommer att jobba med

* Storleksordning

* Taluppfattning (ramsräkning- uppräkning 1,2,3,4,5....nedräkning 12,11,10.....

* Begrepp ( lika många, fler än, färre än, dubbelt, hälften)

* Ordningstal ( första, andra, tredje)

* Volym ( fylla olika kärl med sand, vatten, mäta, jämföra) 

* Vikt ( känna olika tyngder med handen, uppleva balans, arbeta med balansvåg)

* Längd ( sortera och jämföra med egna enheter t.ex.. hand, snöre)

* Tid ( återkommande händelser, dygn, dagar, veckor, månader, år, före, senare)

* Enklare addition och subtraktion (praktiskt och muntliga eller ritade svar)

* Algebra (upptäcka och fortsätta på givet mönster)

* Geometri (cirkel, kvadrat, rektangel, triangel)

* Problemlösning (praktiskt och muntliga och ritade svar)

 

Vi kommer att använda oss av boken Mitt i Prick Matematik och olika program på ipad. 

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer.Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
    Gr lgr11