👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller, v 38-41

Skapad 2017-10-11 16:13 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna får lära sig formatet för en novell, samt träna på att själva skriva en.
Grundskola 9 Svenska
Ni kommeri att få lära er hur en novell är uppbyggd. Ni kommer att få ta del av föreläsningar, läsa noveller samt skriva egna. Dessutom kommer ni att få träna på att ge respons, respektive omarbeta era egna texter utifrån kamraters respons.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Arbetsprocess och lektionstid

Ni kommer att få tilldela er kunskaper på följande sätt:

 • Genomgångar
 • Läsa och studera noveller
 • Ge respektive ta emot respons

 

Bedömning

Din lärare kommer att bedöma:

 • Form och uppbyggnad: hur väl din text stämmer in på formatet 'novell'
 • Skrivregler, såsom interpunktion, stavning och styckeindelning
 • Uppbyggnad: logiskt händelseförlopp respektive stilfigurer, såsom parallellhandlingar, tillbakablickar, inre monolog et cetera.

Uppgifter

 • Novell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9