Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa förskoleklass

Skapad 2017-10-11 16:13 i Lekstorpsskolan Lerum
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbe- finnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Grundskola F Idrott och hälsa

I idrotten tränar vi våra grovmotoriska färdigheter genom redskapsbanor och lekar. Vi övar på att samarbeta, följa instruktioner och röra sig till musik. 

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom un­dervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. 

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbe-
finnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor
betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper
om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Vi tränar på: 

 • Samarbete
 • Turtagning
 • Att kunna följa en instruktion
 • Kroppsuppfattning, kroppskontroll
 • Begreppsbildning
 • Uthållighet
 • Koordination
 • Rumsuppfattning

Metoder:

 • Lekar inom- och utomhus
 • samarbetsövningar
 • redskapskännedom
 • Dans och rörelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: