👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LÄSGRUPPER ht 2017

Skapad 2017-10-11 18:09 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer att läsa "Fröken Europa" i en mindre läsgrupp där ni arbetar med texten tillsammans. Vem är Eva och vad händer i grupprummet? Vad är det som är så speciellt med klass 5A? I boken blandas historiska och nutida berättelser om några av de europeiska länderna med fantasy och en verklighetstrogen historia om en skolklass.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Du läser högläser "Fröken Europa" i din läsgrupp. Du arbetar kapitelvis med uppgifter,både muntligt och skriftligt, som är knutna till bokens innehåll och skriver reflektioner i din läslogg. 

Du ska:

 • läsa - högt i liten grupp
 • skriva - läslogg med reflektioner
 • diskutera - textsamtal i gruppen
 • lyssna - på texten och klasskamraters tankar

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

Under arbetets gång är du är aktiv på lektionerna - högläser, delar dina tankar i textsamtalen med kamraterna i läsgruppen och skriver reflektioner i din läslogg. Arbetet avslutas med att du muntligt sammanfattar boken och berättar vad du tycker och tänker om det du läst.

 

Du bedöms enligt matris nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
LÄSA

MÅL

Kunna läsa en skönlitterär text med hjälp av olika lässtrategier, tolka innehållet och reflektera tillsammans med klasskamrater.
Jag behöver träna mer
Jag är nästan helt säker
Jag är säker
Jag är helt säker
Läsa
Jag kan med flyt läsa skönlitteratur för ungdomar.
Jag kan med bra flyt läsa skönlitteratur för ungdomar.
Jag kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur för ungdomar.
Läsförståelse
Jag har ganska bra läsförståelse, det visar jag genom att göra enkla sammanfattningar av innehållet i texten. Jag kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Jag har bra läsförståelse, det visar jag genom att göra utvecklade sammanfattningar av innehållet i texten. Jag kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Jag har mycket bra läsförståelse, det visar jag genom att göra välutvecklade sammanfattningar av innehållet i texten. Jag kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Diskutera texter
Jag kan förstå och diskutera texters budskap på ett enkelt sätt. Jag beskriver på ett enkelt sätt vad jag tycker och tänker om det lästa.
Jag kan förstå och diskutera texters budskap på ett utvecklat sätt. Jag beskriver på ett utvecklat sätt vad jag tycker och tänker om det lästa.
Jag kan förstå och diskutera texters budskap på ett välutvecklat sätt. Jag beskriver på ett välutvecklat sätt vad jag tycker och tänker om det lästa.
Samtala
Jag kan i ett samtal lyssna, ställa frågor och säga vad jag tycker om saker jag känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt. Jag håller mest med de andra i gruppen och säger endast några egna tankar/åsikter.
Jag kan i ett samtal lyssna, turas om, ställa frågor och säga vad jag tycker om saker jag känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt. Jag berättar för andra i gruppen om mina egna tankar/åsikter, berättar något nytt i samtalet.
Jag kan i ett samtal ställa frågor och säga vad jag tycker om saker jag känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt. Jag berättar för andra i gruppen om mina egna tankar/åsikter, berättar något nytt i samtalet och utmanar mina gruppkamrater genom att ställa frågor om deras tankar.