👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ön- skrivuppgift i svenska

Skapad 2017-10-11 20:34 i Särö skola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planering och bedömningsmatris för "Ön- skrivuppgift i svenska".
Grundskola 7 – 9 Svenska
Ön- en skrivuppgift Vi kommer under fem veckor att skriva en så kallad Robinsonad, en berättelse utefter vissa givna instruktioner som delas ut av läraren varje vecka.. Vi skriver ett kapitel i veckan.

Innehåll

Syfte och arbetsgång:

Syftet med arbetsområdet är att eleven ska få träning i att utveckla sitt skrivande och få en förståelse för för vilka olika genrer som finns och vad var och en av dem kräver

Kursens innehåll:

Genomgångar av genrer och skrivregler Skrivuppgifter i olika genrer

Konkretiserade mål:

Eleven ska kunna beskriva olika miljöer, träna på personbeskrivningar, öva på dialoger, få en bra struktur på sin berättelse, läsa sin text för andra och kunna ge och ta respons, bearbeta sin text.

DETTA KOMMER VI ATT BEDÖMA:

Din förmåga att skriva olika typer av texter. Din förmåga att bearbeta dina texter. Din förmåga att förstå bedömningsgrunderna för elevtexter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Ön- skrivuppgift i svenska

BEDÖMNINGSMATRIS för elevtext

E
C
A
Instruktioner
Helhetsbedömning
Texten är begriplig med en viss koppling till uppgiften
Texten är relativt tydlig och relativt väl kopplad till uppgiften.
Texten är tydlig och väl kopplad till uppgiften.
Anpassning till mottagare
Visar strävan efter anpassning till läsaren
Är anpassad till läsaren
Är väl anpassad till läsaren
Struktur, uppbyggnad
Uppbyggnaden går att följa med ett i huvudsak fungerande berättarperspektiv.
Relativt väl fungerande struktur En tydlig uppbyggnad Ett relativt väl fungerande berättarperspektiv
Väl fungerande struktur. En uppbyggnad som lyfter texten. Mycket väl fungerande berättarperspektiv.
Innehåll
Redovisar händelser mer än förmedlar upplevelser (berättande text)
Förmedlar upplevelser och reflekterar kring dem (berättande text)
Förmedlar, tolkar och värderar upplevelser (berättande text)
Innehåll
Innehåller exempel/detaljer med viss betydelse för helheten
Innehåller träffande exempel/detaljer med betydelse för helheten
God balans mellan: detaljer-översikt, personligt-allmänt
Språk
Viss språkig variation Tempus används oftast korrekt.
¨Relativt god språklig variation. Tempus används korrekt
God språklig variation Passande ordval som höjer kvaliteten på texten. Tempus används medvetet
Språk
Ordvalet uppfyller i huvudsak uppgiftens krav
Ordvalet är passande och varierat
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt
Språk 3
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt
Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak korrekt
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker
Skrivregler
Relativt gott bruk av skiljetecken
Relativt gott bruk av skiljetecken, styckemarkering och rubriker
Gott bruk av skiljetecken, styckemarkering och rubriker
Skrivregler
Vissa stavfel som inte stör förståelsen
Få stavfel
Ytterst få stavfel