👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-tema i teknik för årskurs 1-3.

Skapad 2017-10-12 09:18 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Teknik
NTA-tema i teknik för årskurs 1-3. I Testa teknik ges eleverna möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar i sin närmiljö, att jämföra likheter och skillnader i olika lösningar på liknande problem, men också göra egna konstruktioner.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska få lära dig 

 • att undersöka och beskriva enkla tekniska lösningar
 • hur olika enkla tekniska lösningar fungerar 
 • resonera kring olika tekniska lösningar
 • använda olika tekniska hjälpmedel tex. sax, griptänger och vattenpass
 • om "De fem enkla maskinerna" kilen,hävstången,hjulet, det lutande planet och skruven
 • reflektera över behovet av tekniska hjälpmedel
 • teknikens ord och begrepp

Så här ska vi arbeta...

 • sortera olika saker efter användningsområde
 • sortera olika saker efter vilket material de är gjorda av
 • att konstruera ett enkelt tekniskt hjälpmedel
 • med hjälp av teknikens ord och begrepp beskriva våra resultat
 • göra venndiagram
 • undersöka hur saker fungerar och deras för- och nackdelar
 • dokumentera våra resultat i bild och text
 • se filmer 

 

 Viktiga ord och begrepp

 • venndiagram
 • uppfinning
 • upptäckt
 • teknik
 • konstruktion
 • material
 • vågrätt
 • lodrätt
 • hjälpmedel
 • engångsbruk
 • återanvändning
 • hållbar utveckling

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • är aktiv och deltar i diskussioner och undersökningar
 • genomför enkla teknik- och konstruktionsarbeten
 • kan föra enkla resonemang och då använda teknikens ord och begrepp
 • i ord och bild dokumenterar dina resultat

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3