👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2017-10-12 09:34 i Krika Bygdeskola Grundskolor
Grundskola F – 6 NO (år 1-3)
Balansera, åka snabbt på rutschkanan, väga jämnt på gungbrädan eller se vilka saker som faller snabbast? Alla vet ni en del om kraft och rörelse utan att ni kanske tänker på det. Vi kan styra vår kropp och förutsäga vad som ska hända i olika situationer som rör balans, tyngdpunkt, jämvikt, friktion och tyngdkraft.

Innehåll

 

 

Dina mål i fysik

 • Du deltar i samtal om tyngdkraft, friktion, tyngdpunkt, balans och jämvikt som vi arbetat med med hjälp av olika lekar och övningar.
 • Du kan genomföra, skriva ner och jämföra resultatet av en enkel undersökning tillsammans med dina kamrater och en vuxen.

 

Undervisning

 

Tillsammans planerar vi olika undersökningar av olika övningar och lekredskap som finns på skolgården, t.ex. vilka byxor ger snabbaste glidet i rutschkanan. Vi planerar dokumentationen och genomför undersökningen tillsammans. Vi diskuterar resultatet och förklara vad resultaten beror på.

Bedömning

Detta bedömer du och jag

 •  din delaktighet i samtal om tyngdkraft, friktion, tyngdpunkt, balans och jämvikt.
 •  din förmåga att genomföra, skriva ner och jämföra resultatet av en enkel undersökning tillsammans med dina kamrater och en vuxen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3