Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa (Inomhus HT)

Skapad 2017-10-12 09:35 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Detta är planering för inomhus perioden som startar v.42.

Innehåll

 

Här ser du planering vecka för vecka. 

V43. Dans - Dans

V.44 Novemberlov

V.45 Rörelse till musik - Lagspel / Racket

V.46 Styrketräning - Lagspel / Racket

V.47 Hinderbana, spel - Lagspel/Racket

v.48 Styrketräning - Simning

V.49 Hinderbana, spel - Simning

V. 50 Val / Rest
 

Matriser

Idh
Idrott och hälsa årskurs 7-9 (Kalle)

Rörelse

--->
--->
--->
--->
Lekar och idrotter, utomhus och inomhus
  • Idh  E 9
Du behärskar en del lekar och idrotter, men kan inte anpassa rörelserna på grund av bristande teknik, motorik eller koordination i flertalet lekar och idrotter.
Du anpassar dina rörelser i lekar och idrotter till viss del och har en relativt god teknik med exempelvis händer, fötter, boll eller racket.
Du anpassar dina rörelser väl i lekar och idrotter. Du har en god teknik med exempelvis händer, fötter, boll eller racket. Du lyfter andra deltagare genom att sträva efter att få med alla i ditt lag /grupp och ger dem på så vis möjligheter att utvecklas i sitt lärande.
Du har förståelse för lekars och idrotters idé och har till exempel blick för bollspel och läser av spelet så att du placerar dig rätt på plan. Ditt agerande i lekar och idrotter genomsyras av ”fair play”. Du gör till exempel en ”lay up”(basket), volleybollsmash, trestegsrytm med avslut (handboll) eller forehandkast (frisbee) med finess. Du inspirerar även andra genom att ha en positiv inställning och ett sportsligt uppförande i alla lägen.
Allmän rörelseförmåga
Du behärskar de flesta, men inte alla, av de grovmotoriska grundformerna så som springa, gå, hoppa, rulla, balansera, klättra, stödja, kasta och hänga.
Du deltar i idrottsundervisningen och behärskar alla de grovmotoriska grundformerna och har dessutom börjat utveckla desamma. Du provar på en del nya övningar och utvecklar emellanåt din individuella rörelseförmåga, styrka och kondition inom exempelvis friidrott och gymnastik.
Du strävar aktivt efter att utveckla din redan säkra individuella rörelseförmåga, inom exempelvis friidrott och gymnastik genom att våga prova på nya övningar och att fortsätta försöka då det i början kan kännas svårt och motigt. Du strävar t.ex. efter att bli bättre i att slå kullerbyttor, hjula, stå på händer, hoppa höjdhopp, men saknar fortfarande en del teknik.
Du har en mycket god allmän rörelseförmåga och behärskar de grovmotoriska grundformerna med fin teknik. Du klarar t.ex. av att göra en behärskad volt med hjälp av trampett, överslag i räck eller koordinera ett trestegshopp.
Simning
Du kan ta dig fram i vattnet men har nästan ingen vattenvana och har ännu inte nått målen för åk 6 (kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg.)
Du har relativt god simteknik och vattenvana.
Du har god simteknik och vattenvana.
Du dyker obehindrat och behärskar minst två av de fyra simsätten på ett bra sätt.
Styrka-, kondition-, rörlighet- och mental träning
Du har färdigheter i fåtalet träningsformer, till exempel några konditionsaktiviteter, men inte styrka-, rörlighet- och mental träning.
Du har färdigheter i alla fyra träningsformer.
Du har en relativt god fysik och med din arbetsinsats strävar du efter att förbättra din kondition, styrka och rörlighet. Du kan också ge exempel på när mental träning kan vara lämpligt att utöva.
Du har en god fysik och är ett föredöme för dina klasskamrater vid träningspassen. Du kan också planera och genomföra någon form av träningsprogram utifrån olika förutsättningar.
Dans och rörelse till musik
Du behärskar ett fåtal danser och rörelser till musik men du anpassar inte dina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I dansundervisningen utför du stegen på ett säkert sätt men har inte riktigt hittat taktkänslan ännu. Du klarar av att sätta ihop olika steg till en liten dans.
Dina steg är i takt till musiken. Du sätter ihop en dans av olika steg som du sedan kan lära ut till andra.
Du sätter med lätthet ihop en egen dans till olika sorters musik där du ger uttryck för fantasi och känslor. Du visar att du har förstått att stegen ofta är uppbyggda i 4 eller 8 pulsslag.
Badvett och säkerhet i och vid vatten under olika årstider samt första hjälpen och hjärt- och lungräddning
Du har en del kunskaper, men inte tillräckliga för att kunna hantera nödsituationer i och vid vatten.
Du hanterar livräddande situationer med viss säkerhet (t.ex; komma upp med ispikar på ”isflak”, bogsera kompis i boj samt hämta upp och bogsera docka) i och vid vatten. Du har genomfört hjärt- och lungräddning i praktiken.
Du hanterar första hjälpen och livräddande situationer med relativt god säkerhet i och vid vatten.
Du hanterar första hjälpen och livräddande situationer med god säkerhet i och vid vatten. Du värderar olika hjälpmedel utefter nödsituation, ex förlängda armen.
Ny aspekt
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma korta sträcker men inte 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan precis simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma mer än 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: