👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal åk 8 (Språkintro)

Skapad 2017-10-12 10:14 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Grundskola 8 Matematik
Tal åk 8

Innehåll

Syfte (Varför ska vi göra det här?)

Du ska utveckla förmågan att:


- förstå och kunna använda matematiska begrepp

- förstå och kunna använda matematiska metoder 

- välja lämpliga metoder för att lösa matematiska problem

- kommunicera hur du löst uppgiften

 

Konkretisering av mål (Vad ska vi kunna?)

Du behöver träna följande begrepp:

- Andel (Prov 1)

- Decimalform (Prov 1)

- Bråkform & Blandad form (Prov 1)

- Bråk (Prov 1)

- Täljare, nämnare & Kvot (Prov 1)

- Förlänga & Förkorta (Prov 1)

- Negativt tal (Prov 2)

- Motsatt tal (Prov 2)

 

Du behöver kunna följande matematiska metoder:

- Skriva tal i bråkform och decimalform (Prov 1)

- Addera och subtrahera tal i bråkform och decimalform (Prov 1)

- Multiplicera och dividera tal i bråkform och decimalform (Prov 1)

- Markera, avläsa och jämföra negativa tal (Prov 2)

- Addera och subtrahera negativa tal (Prov 2)

- Multiplicera och dividera negativa tal (Prov 2)

Genomförande (Hur ska vi jobba?)

- Gemensamma genomgångar

- Gemensam räkning

- Egen räkning i räknehäfte

- Filmklipp på webbmatte

 

 

Bedömning (Vad ska bedömas?)

Skriftligt prov 1: Torsdag 26 oktober (s.6-21)

Skriftligt prov 2: Torsdag 16 november (s.22-25)

Matriser

Ma
Tal åk 8

Når inte målen
Når målen
Begrepp
Kunna använda matematikens ord och begrepp. Förstå hur de olika begreppen hör ihop.
Du kan använda orden och begreppen inom detta område. Du kan också förstå hur de olika begreppen hör ihop.
Metoder
Kunna använda bra matematiska metoder för att komma fram till rätt svar.
Du kan använda de matematiska metoder vi tränat i detta område.
Problemlösning
Kunna välja lämpliga metoder för att lösa matematiska problem
Du kan välja lämpliga metoder för att lösa matematiska problem
Kommunikation
Kunna visa hur du löser ett matematiskt problem
Du kan visa hur du löser ett matematiskt problem