👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Helsingborg-Skåne

Skapad 2017-10-12 10:52 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Tema Skåne och Helsingborg
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med staden och Skåne.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska utveckla

Din analysförmåga: Kunna peka ut några geografiska platser på  kartan.

Din kommunikativa förmåga: Kunna lyssna på och lära av varandra. Kunna redovisa ditt arbete för en grupp.

Metakognitiv förmåga: Kunna fundera över om informationen är viktig eller inte. Kunna ge omdöme om ditt eget och andras arbete.

Din förmåga att hantera information: Kunna läsa och förstå en faktatext, plocka ut viktiga stödord och sedan återberätta faktatexten med hjälp av stödorden.

Din begreppsförmåga: Förstå vad nya ord betyder och kunna använda dem.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi besöker Dunkers Kulturhus, Kärnan samt går en tur i staden. Vi besöker råa museet, samt kommer att besöka naturskolan. Vi kommer arbeta med faktatexter och återberättande texter, även titta på filmer. 

 

Bedömning - Vad ska du kunna?

 Eleverna ska kunna återberätta och formulera sig i både tal och skrift.

Eleverna ska kunna skriva en faktatext och en återberättande text.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
    SO

Matriser

Sv SO
Tema Skåne - Helsingborg

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Analysera
Du kan några viktiga platser men placerar dem fel på kartan när du använder kartan.
Du kan placera några, för dig, viktiga platser på kartan.
Du använder dig av relevanta geografiska begrepp. Du kan placera flera av de städer, sjöar, hav, åsar och slätter som vi talar om, på kartan
Ansvar
Ta ansvar för studier
Du behöver mycket stöd för att fullfölja dina arbetsuppgifter.
Du fullföljer dina arbetsuppgifter.
Du fullföljer dina arbetsuppgifter. Du gör alltid ditt bästa och är noggrann.
Lyssna
Du lyssnar aktivt en kort stund.
Du lyssnar aktivt en längre stund.
Du lyssnar aktivt och engagerat. Du ställer relevanta frågor.
Muntligt framförande
Du läser innantill.
Du har ögonkontakt med din publik. Du använder ett varierat språk. Du använder dig av kom-ihåg-lappar, men tittar upp ibland.
Du visar att du förstår det du pratar om genom att kunna förklara och beskriva. Det du säger är tydligt och framförs tydligt. Du har tydlig inledning och avslutning.
Söka och granska information
Du behöver hjälp att söka information och välja det som är viktigt.
Du kan söka information men inte alltid det som är viktigast för uppgiften.
Du använder flera källor ( t ex film, text och bild). Du väljer lämplig information utifrån uppgifter.