👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2017-10-12 15:15 i Stora Högaskolan Stenungsund
Med utgångspunkt från "Matte Direkt Borgen"
Grundskola 6 Matematik
.

Innehåll

Geometri

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

•använda de vanligaste enheterna för area:cm2,dm2, m2.

•förstå och använda begreppen bas och höjd

•räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa

•benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper

•förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt

 

 

 

Hur ska du lära dig?

 

Du arbetar med:

 

- genomgångar och diskussioner

- enskilt arbete med individanpassat material

- problemlösning enskilt och i grupp

- praktiska uppgifter

 

 

 

Vad kommer bedömas?

 

 Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du: 

 

-visar hur du kommer fram till ett svar på en uppgift muntligt och skriftligt

-deltar under lektioner

-kan formulera och lösa problem

-tar eget ansvar för ditt lärande

-visar dina kunskaper på prov

 

 

 

Hur kommer du bedömas?

 

Du kommer att få:

 

-göra muntliga förklaringar till uppgifter

-göra skriftliga beräkningar  

-delta i matematiska diskussioner och samtal

-formulera och lösa problem

-ta eget ansvar för ditt lärande

-visa dina kunskaper på prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6