👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik. Kapitel 2. Uttryck och variabler.

Skapad 2017-10-12 15:33 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F
Matematik År 8 : Variabler och uttryck Vecka Ög 03A, 03B Arbetsområde . kapitel 2. Sid. 42-77 41 Tors Kap 2.1 Uttryck med variabler. 42 Måndag/Onsdag Torsdag fredag Kap 2.1 Uttryck med variabler. Kap 2.2 Värdet av ett uttryck med variabel. Läxa 4. Lämnas in. Kap 2.2. Värdet av ett uttryck med variabel. 43 Måndag/Onsdag Torsdag fredag Kap 2.3 Förenkling av uttryck. Kap 2.3 Förenkling av uttryck. Läxa 5. Lämnas in. Kap 2.4. Uttryck med parentes. 44 Höst lovet! 45 Måndag/Onsdag Torsdag fredag 2.4. Kap 2.4. Uttryck med parentes. 2,5. Kap 2.5.Multiplikation av parenteser. Läxa 6. 2.5. Kap. 2.5 Multiplikation av parenteser. . 46 Mån/onsdag torsdag fredag Repetitions uppgifter Blandade uppgifter s. 72-73 läxa 7 Träna mera. S. 74-75 47 Man/onsdag torsdag fredag. Träna mera s. 74-75 Repetition problemlösnings upp. PROV!!!!!!!!!!! kap. 2.1- 2.6 Inför provet kan du träna på: • Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen. • Kunna förklaringar på begreppen . • Räkna Blandade uppgifter sidan 72-73 • Räkna Träna mera sidan 74-75 och/eller Fördjupning sidan 76. Förmågor du tränar i detta kapitel: Begreppsförmåga Teckna uttryck. Procedurförmåga Beräkna värde av uttryck med variabel. Förenkla uttryck med eller utan parentes. Multiplicera uttryck med variabel. Resonemangsförmåga Teckna rätt uttryck och dess värde. Kommunikationsförmåga Tala matte, skriva tydliga uträkningar och svar. Problemlösningsförmåga Olika strategier, fundera över svarets rimlighet. På hemsidan www.matteboken.se , finns texten som bokens genomgångar som ljudbok i MP3-format med exempel.