👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Ugglan, Socialt samspel

Skapad 2017-10-12 18:46 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Förskola
Socialt samspel

Innehåll

 

Strävansmål:

 

SYFTE:

 

Att få en trygg barngrupp där barnen respekterar varandra och visar hänsyn.  Att barnen utvecklar sin förmåga att förstå konflikthantering och utveckla empati.

 

VAD ska utvecklas/utmanas?

 

Barns förmåga att förstå konflikthantering och empati. 

 

Genomförande/HUR:

 

Vem/vilka:

 

Vi är tre pedagoger och 13 barn. Vi har en grupp som är nyfikna och testar mycket nu, Alla har inte en tydlig språklig förmåga och därför uppstår språkliga konflikter och missförstånd.

 

Förberedelser:

 

Vi förbereder oss genom att prata om hur vi ska förhålla oss och leda barnen i konflikthantering. Även i hur vi arbetar kring att stärka barnens identitet. 

 

Aktiviteter:

 

 • Stopp-handen
 • Stötta barnen i konflikt i vardagssituationer och synliggöra etiska dilemman under organiserade samt spontana situationer.
 • Fallbeskrivning, påvisa genom att dramatisera.
 • Närvarande pedagoger som vägleder

 

 

 

Efterarbete:

 

 

 

Under checkpoints följer vi upp det pågående arbetet om konflikthantering

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016