👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Freedom Writers ht-17 bedömning

Skapad 2017-10-12 19:05 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Här skriver du en kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 9 Engelska
From the moment they named themselves the Freedom Writers the students of room 203 changed from a group of apathetic, frustrated students to a closely knit, motivated family. The Freedom writers have continued their mission to teach tolerance and share their story of success. Hilary Swank stars in this gripping story of inner city kids raised on drive-by shootings and hard core attitude – and the teacher who gives them the one thing they need the most; a voice of there own.

Innehåll

Matriser

En
Bedömning Freedom Writers. Uppgifter+Diskussion

E
C
A
Tala/Samtala
Eleven kan i muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig enkelt, och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte,mottagare och situation.
.Eleven kan i muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte,mottagare och situation.
.Eleven kan i muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte,mottagare och situation
Formativ Respons
För att nå nästa nivå behöver du variera ditt språk mer, använda fungerande grammatik, samt anpassa språk och form efter den du samtalar med och den situation du befinner dig i.
För att nå nästa nivå behöver du bli säkrare på dina formuleringar och använda ett mer avancerat språk. Du ska även använda idiomatiska fraser och uttryck, samt väl fungerande grammatik. Du ska vara säker på form och regler för den typ av samtal du har, samt anpassa språket efter den du samtalar med och den situation du befinner dig i.
Tala/Samtala
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Formativ Respons
För att nå nästa nivå så ska du försöka delta aktivt i samtalet, uttryck dina åsikter eller det du vill berätta, ställ frågor om det är något du vill veta mer om och hålla dig till ämnet..
För att nå nästa nivå så ska du delta aktivt i samtalet, uttrycka dina åsikter eller det du vill berätta och ställ frågor om det är något du vill veta mer om. Utveckla innehållet genom att med exempel förklara vad du menar samt hålla dig till ämnet.
Skriva
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt, och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Formativ Respons
För att nå nästa nivå behöver du bli säkrare på verbformerna, stavning, tempus och meningsbyggnad. Variera ditt språk mer, samt vara säker på form och regler för den texttyp du skriver
För att nå nästa nivå behöver du bli säkrare på dina formuleringar och använda ett mer avancerat språk. Du ska även använda idiomatiska fraser och uttryck, samt väl fungerande grammatik och struktur. Du ska vara säker på form och regler för den texttyp du skriver.
Skriva
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Formativ Respons
För att nå nästa nivå ska du använda några skrivtekniker för att utveckla dina idéer, tankar och beskrivningar så att du förmedlar ett tydligt budskap till läsaren.
För att nå nästa nivå ska du använda väl fungerande skrivtekniker för att utveckla dina idéer, tankar och beskrivningar så att du förmedlar ett tydligt budskap och kommunicerar med läsaren.