Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi-Växter och djur i Sverige

Skapad 2017-10-12 19:43 i Vattholmaskolan Uppsala
Grundskola 4 Biologi
I det här arbetsområdet fördjupar vi oss i växter och djur. Vi kommer att lära oss mer om livets utveckling och hur växter och djur sorteras. Vi repeterar växter och djurs livscykler, tittar närmare på nedbrytning och och de levande varelser som varken är växter eller djur, bakterier, svampar och alger till exempel.

Innehåll

När vi är klara ska du kunna

Du ska kunna:

 • Hur man sorterar växter i olika familjer.
 • Namnge blommans olika delar och förklara delarnas funktion
 • Förklara vad fotosyntesen innebär och varför den är livsnödvändig för människor och djur
 • Namnge några vanliga växter och träd se artlista
 • Växtens livscykel, pollinering och fröspridning
 • Hur man sorterar djur i olika familjer.
 • Nämna några viktiga skillnader mellan växter och djur
 • Beskriva några olika djurs livscykler, till exempel fjärilens och grodans
 • Känna igen och namnge några olika djur och insekter, se artlista
 • Svampens delar
 • Förklara hur nedbrytning fungerar

Arter du ska kunna känna igen och namnge:

Blommor

Tussilago

Blåsippa

Vitsippa

Rödklöver

Gullviva

Prästkrage

Maskros

Smörblomma

Liljekonvalj

 

Träd

Tall

Gran

Ek

Rönn

Björk

Asp

Lönn

 

Fåglar

Kråka

Skata

Talgoxe

Blåmes

Domherre

Koltrast

 

Insekter

Humla

Geting

Bi

Tordyvel

Mygga

Nyckelpiga

Tvestjärt

Trollslända

Citronfjäril

Nässelfjäril

Du ska också kunna ge exempel på däggdjur, kräldjur, groddjur och fiskar.

Kopplingar till läroplanen


Undervisning

Vi kommer att ha gemensamma genomgånger kring:

 • Hur växter och djur kan sorteras
 • Växter och djurs livscykler
 • Pollinering och fröspridning

Vi kommer läsa i Biologi Sverige och olika stenciler.  Vidare kommer vi att se filmer vara ute i naturen och undersöka växter, djur mm. Vi kommer att prata om  Carl von Linné och utföra olika laborationer tillsammans.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Den svenska skogen

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samtala och diskutera
 • Bi  E 6
I samtal om hur vi brukar skogen, vad vi har för nytta av den och hur det påverkar miljön, för du till viss del samtalen och diskussionerna framåt.
I samtal om hur vi brukar skogen, vad vi har för nytta av den och hur det påverkar miljön, är du aktiv och för samtalen och diskussionerna framåt.
Biologiska sammanhang och begrepp
 • Bi  E 6
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang t.ex. näringskedjor och nedbrytning och använder några av arbetsområdets begrepp när du beskriver dessa.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang t.ex. näringskedjor och nedbrytning och använder flera av arbetsområdets begrepp när du beskriver dessa.
Beroende av och påverkan på naturen
 • Bi  E 6
Du kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på skogen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på skogen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: