👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik lilla snigel

Skapad 2017-10-13 09:04 i Bäckängens förskola Bengtsfors
Förskola
Ett temaarbete i matematik i temat Lilla snigel.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

(Varför har vi valt temat?)

Eftersom vi har lilla snigel som tema vill vi använda sniglar på olika sätt i verksamheten. 

 

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?)

Vi vill utveckla barnens tänkande, minnesförmågan och kategorisering. 

 

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

Memory med snigelbilder av olika sorters sniglar. Vi tänker att vi är med barnen och spelar. På så sätt får vi många möjligheter att prata om likheter och olikheter och strategier för att hitta två lika.

Bilder av sniglar i olika storlekar, som barnen ska få sortera. Vi kommer att sätta upp bilderna på en vägg, där barnen ska få stå och leka och flytta sniglarna.

Sortera balansstenarna enligt storlek.

 

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

Det har varit svårt att kunna sitta med 1-2 barn och (lära dem) spela memory då gruppen behöver mycket pedagognärvaro i alla aktiviteter. 

Barnen har visat intresse för sniglarna på väggen. De har gillat att sätta upp och ta ner dem med hjälp av tekniken kardborreband. Sorterandet har inte varit i barnens fokus. Några barn sorterar sniglarna och parar ihop de som är lika, liten och stor. 

Balansstenarnas sortering efter storlek har gått bättre. Ibland sorterar de efter färg också. Den färg som är på  stenen på bilden. 

 

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare

Vi går vidare med att utveckla en "mattehörna" med fler lekstationer för räknande, sortering, storlek, färg, form och teknik.

Vi sätter siffror på stegen till skötbordet, så vi kan räkna när barnen klättrar upp och ner. Både framlänges och baklängesräknande. 

Vi spelar memory på lärplattan.

Vi gör ett eget domino med bilder ur temat lilla snigel, (med hjälp av dataprogrammet widgitonline), där vi tillsammans spelar och övar på både turtagning och att hitta likadana bilder.

Uppföljning och Utvärdering

Mattehörnan har fungerat ganska dåligt. Vi har introducerat den för lite och materialet har städats upp i legolådan istället så att mattehörnan ofta inte är komplett när man ska leka i den. De barnen som har fått en bra introduktion har visat intresse och koncentration ganska länge med de aktiviteter som finns där. 

För att förbättra detta arbete kanske mattehörnan bör få en del i allrummet istället, så att mattematerialet inte blandas ihop med rolleken. 

Domino har fungerat bättre än memoryspelet. Det har inte använts jättemycket, men det har fungerat bra när vi spelat det tillsammans med de äldre barnen i gruppen. Barnen verkar tycka om att hålla i eller titta på korten hela tiden och de har då något att göra medan det är medspelarnas tur. Att hitta lika och jämföra bilder som syns där man kan se även olikheterna mellan bilderna verkar vara lättare än att jämföra bara två bilder i memory.

Att spela memory på lärplattan har fungerat bättre för många. När en pedagog sitter med och vägleder så att barnen försöker tänka och minnas vilken bild som är på andra sidan kortet fungerar det bättre. Utan pedagog trycker barnen mest på bilderna slumpmässigt och blir glada när de hittar rätt.

Att räkna på trappstegen har uppmuntrat barnen till att räkna och flera barn har utvecklats i sitt räknande.

Vi fortsätter jobba på med dessa arbetssätt. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016