👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning för små barn

Skapad 2017-10-13 09:46 i Stallbackens förskola Ludvika
En mall att utgå från när den pedagogiska förskoleverksamheten/arbetsområdet ska planeras. (Reviderad ht-2016)
Förskola
Att läsa med /för små barn

Innehåll

Temat/aktiviteten

Att läsa för/med små barn.

 

Var är vi?

Vi har små barn som ska få en inblick i böckernas värld. 

Vart ska vi?

 Få barnen att bli intresserade av att lyssna, läsa och samtala om böcker och dess innehåll.

Hur gör vi?

 Varje tisdag stannar vi inne med 2-3 barn för en lässtund. Vi gör ett medvetet val efter ålder/mognad hur vi delar gruppen. Förutom att läsa så pratar vi om vad som händer och vad vi ser på bilderna.

Vi kommer att göra en egen inplastad bok där barnen kan titta på bilder och se texter om vad bilden föreställer.

Vi har alltid böcker framme på barnens nivå för att locka dem till att titta.

Under föräldramötet uppmuntrade vi föräldrarna att låna hem våra bokpåsar.

Läroplanen

Vilka läroplansmål är kopplade till aktiviteten/arbetsområdet? (max 3 mål)

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016