👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckoplanering v. 42, 43, 44

Skapad 2017-10-13 10:07 i Äppelgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Fjärilens veckoplanering

Innehåll

Vecka 42

Måndag: Lek på gården. Små barn i hagen och de äldre barnen går ut på promenad och letar fina höstlöv.

Tisdag: Motorik, gymnastik, rörelse. Klockan 9:00-9:30.CD-skiva med musik som vi gör rörelser till, balansövning på cirklar. Gruppindelat, vattenlek. Övriga barn går ut på gården.

Onsdag: Tema lek. Ljusbord med aktiviteter kring höstlöv och naturmaterial. Vi erbjuder lek med play-doh lera.

Torsdag: Gruppindelning. Skapande med naturmaterial, övriga barn går ut på gården.

Fredag: Planering 9:00-11:00

Vecka 43

Måndag: Lek på gården, Små barn i hagen och de äldre barnen går på promenad och letar fynd i naturen.

Tisdag: Motorik, gymnastik, rörelse. Klockan  9:00-9:30. CD-skiva med musik som vi gör rörelser till, balansövning på händer och fötter som vi lägger ut på golvet.

Onsdag: Tema lek efter barnens intresse.

Torsdag: Gruppindelning. Skapande med naturmaterial, övriga barn går ut på gården

Fredag Planering 9:00-11:00

Vecka 44

Måndag: Lek på gården. Små barn i hagen och de äldre barnen går på promenad.

Tisdag: Motorik, gymnastik rörelse. Klockan 9:00-9:30 CD-skiva med musik som vi gör rörelser till, balansövning med händer och fötter som vi lägger ut  på golvet.

Onsdag: Tema lek. Vi har  Gosedjursfest. Barnen ska  ta med sig ett gosedjur till Fjärilen. Vi leker med djuren och sjunger sånger om dem.

Torsdag: Gruppindelning. Skapande med färger. Övriga barn går ut på gården

Fredag: Planering 9:00-11:00

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016