👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VI BYGGER EL-BILAR

Skapad 2017-10-13 12:32 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi bygger El- bilar
Grundskola 7 – 9 Fysik Teknik
Fysik och Teknik har gått hand i hand sedan 1800-talet. Många tekniska framsteg har kunnat göras tack vare de kunskaper som skett inom fysikens område. Elektronik gjorde det möjligt att bygga maskiner som tillsynes fungerade själva och som kunde förmedla kontakter på stora avstånd, sprida kunskap snabbt, möjliggjorde levande bilder i hemmen och övervakning av människors tillstånd både på gatan och på sjukhus. Kort sagt idag träffar vi på elektroniska komponenter överallt både hemma, i skolan och på jobben. I det här avsnittet ska vi titta närmare på vad som döljer sig bakom leksaksbilen.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 •  Te
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 •  Te
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 •  Te  7-9
  Tekniska lösningar Styr- och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.
 •  Te  7-9
  Tekniska lösningar Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
 •  Te  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 •  Te  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.
 •  Te  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Konkretiserade mål

 • Få kännedom om ord och begrepp som rör energi, strålning, miljö och samhälle.
 • Samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö och samhälle och då skilja på fakta från dina åsikter och formulera vad du tycker genom att motivera och beskriva några konsekvenser (fördelar och nackdelar).
 • I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter andras åsikter och argument på ett sätt som gör att det blir en diskussion som går framåt och inte står still där alla är tysta.
 • Söka naturvetenskaplig information och använda olika källor och resonera om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Lektion  1, 2- Elektricitet

Vi ska bygga racer bilar 

Bildresultat för racebilar

 

Repetition av teorin!

Elektrisk laddning och Elektrisk ström - vad är det ? 

Diskussion :

- vad händer när man seriekopplar batterier?

- vad händer när man seriekopplar lampor?

- vad händer när man parallellkopplar batterier?

- vad händer när man parallellkopplar lampor?

                                                                                                                                                             Elektriska kopplingar

Veckans fundering

- är taklamporna i skolan serie eller parallellkopplade?

- är lamporna i en adventsstake serie eller parallellkopplade? 

Lektion 3,4, 5 och 6 Bygga racer bild

Övningsuppgifter till Byggsats bilar

 1. Räkna ut vilken skala bilen är byggd i. Börja med att uppskatta hur stor en vanlig bil är. Gå sedan ut och mät en bil i närområdet.
 2. Vilken hastighet skulle det motsvara för en normalstor bil? Jämför med skalan som du beräknade tidigare.
 3. Hur fort går bilen? Hur stor är bilens toppfart?
 4. Hur påverkas bilens hastighet av underlaget den körs på? Testa på ett slätare eller ett grövre underlag. (t.ex. golvet, en träskiva…)
 5. Skulle du kunna ändra något i bilens konstruktion för att få den att gå snabbare eller långsammare?
 6. Vilken acceleration har bilen? Hur kan du mäta det? Jämför med accelerationen vid fritt fall.
 7. Hur kan du göra för att få bilen att backa?

Följande detaljer får dock ”racerbilskonstruktörerna” fixa själva:

Bottenplatta : Kan vara av kartong, trä, metall…

Strömbrytare: För att starta och stanna motorn behövs någon typ av strömbrytare.

 På bilen: på bilden ovan används två gem som skjuts ihop för att starta motorn.

                 De inspirerade byggarna kan extrautrusta sina bilar med:

Kaross:  Konstruera en kaross av en PET-flaska, kartong, aluminiumburk…

Lampor:  Utrusta bilen med strålkastare och bakljus. Det är lämpligt att välja   lysdioder eftersom de är både oömma och energisnåla

 

Lektion 7 och 8

Ni ska bli klar med era bilar och sen presentera sin bil. Om vi hinner ska jag ordna en tävling också.

Ni ska skriva också teknisk rapport. 

Uppgifter

 • Uppgift 1 Eldrift är framtiden

 • Uppgift 2 - Självstudie och diskussion

 • Uppgift 3- Elektriska maskiner

 • Vi repeterar El- läran i fysik

 • Vi bygger Racer bilar med hjälp av el- motor

Matriser

Fy Tk
VI BYGGER EL-BILAR

INSATS KRÄVS
RubrKusnskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Aspekt 1
Produktutveckling
INSATS KRÄVS
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Ny aspekt
Material och användning
INSATS KRÄVS
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Ny aspekt
Redovisning Muntligt och skriftligt
INSATS KRÄVS
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Ny aspekt
Produktens påverkan
INSATS KRÄVS
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Ny aspekt
Produktens påverkan
INSATS KRÄVS
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.