👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering rumänska åk 6-7

Skapad 2017-10-14 11:57 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 6 – 7 Modersmål
Under höstterminen ska vi jobba med olika typer av skönlitterära och faktatexter med fokus på läsförståelse och tolkning, opinionsbildning och argumentering.

Innehåll

 

v.  37 Introducere

 

    38 – 49 Ficțiune/texte narative. Personaje, umor, suspans

 

v. 38 La Medeleni, fragment.

v. 39 PROZĂ SCURTĂ. O sanie. Umorul.

v. 40 O sanie. Umorul – continuare, personaje, relații între personaje.

v. 41 Textul narativ. Verbul (timpuri frecvent utilizate). Scrierea cu cratimă.

v. 42 ROMAN POLIȚIST. Întoarcerea lui Sherlock Holmes. Fragment. Ce este un roman polițist? Suspansul.

v. 43 Întoarcerea lui Sherlock Holmes. Caracterizarea personajelor.

v. 44 Vacanță

v. 45 AUTOFICȚIUNE. Cum repară soldatul gramofonul. Fragment. Ce este autoficțiunea? Storybird

v. 46 Prezentare texte Storybird. Recapitualare

 

   47 – 50 Non-ficțiune. Tehnologia sau cum e să trăiești într-o lume din ce în ce mai digitalizată

 

v. 47 ARTICOL și INTERVIU. Neil Harbisson, primul cyborg din lume. Structură, tipuri, documentare/surse.

v. 48 Prezentare interviuri. Substantivul (pluralul și genitivul).

V. 49 TEXT ARGUMENTATIV.  Adjectivul și adverbul.

v. 50 DEZBATERE. Putem trăi fără tehnologie?

v. 51 Încheiere.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6