Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsråd/stormöte

Skapad 2017-10-15 10:13 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola F
På fritidsrådet träffas utvalda representanter bland barnen från de tre fritidsavdelningarna tillsammans med personal från fritids, för att planera och utveckla verksamheten med barnens åsikter i beaktande. På storsamlingen deltar alla barn och vuxna på fritidshemmet för att ge information och diskutera utformningen av fritidsverksamheten i stort.

Innehåll

Fritidsrådet träffas ca: 4 gånger per termin. Två barn per årskull och avdelning träffas tillsammans med två personal för att diskutera utformningen av verksamheten och inkludera barnens önskemål och tankar i verksamheten genom att föra dessa vidare till fritidshemmets planeringsmöten. Barnen får önska att representera respektive avdelning, vilka representanterna blir utses genom lottning.

Storsamling hålls ca: en gång per månad i idrottssalen, alla barn som närvarar på fritidshemmet denna dag deltar i samlingen. Samlingen inleds med information från personalen och fortskrider med övriga frågor som barnen i gruppen vill ta upp.

Arbetssätt/metod

Vi introducerar storsamlingen genom publikation på UNIKUM och muntlig information under mellanmålet för respektive avdelning. Barnen går sedan tillsammans med sin respektive avdelning på anvisad tid till idrottssalen. Frågor och funderingar hos barnen tas upp efter informationen som ges av personalen.

Utvärdering

Utvärdering sker efter avslutad aktivitet kommande fredag på fritidshemsmötet där all personal deltar.

Kopplingar till läroplanen

 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: