Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång och rörelse/dans/just dance

Skapad 2017-10-15 10:15 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola F
När man väljer att vara med på sång och rörelse, danspass eller just dance så får man möjlighet att lära sig nya danser, stegkombinationer och sjunga tillsammans.

Innehåll

Sång och rörelse uppmuntrar barnen att hitta glädjen i att röra sig till olika musik i olika former. Barnens önskemål och intressen tas till vara under dessa pass.

Under danspassen lär sig barnen olika former av dans, stegkombinationer och olika klapplekar.

Vid just dance styr barnen i stor utsträckning över musikvalet och målet är att finna glädje i rörelse.

Arbetssätt/metod

Vi introducerar och berättar om de olika dansaktiviteter på vår storsamling. Dessa finns sedan inplanerade i vårt veckoschema som finns i respektive kapprum och på UNIKUM: Anmälan till aktiviteten sker sedan på en lista eller genom information och anmälan under respektive mellanmål den aktuella dagen.

Utvärdering

Utvärdering sker efter avslutad aktivitet kommande fredag på fritidshemsmötet där all personal deltar.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: