👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä HT 17 - engelska åk 7 - Fairy tale- read and write

Skapad 2017-10-15 16:31 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med ett sagoprojekt där vi läser en skriver en saga och.
Grundskola 7 Engelska
Fairytale

Innehåll

MÅL FÖR ELEV

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

GENOMFÖRANDE

 • Du kommer att få se, lyssna och läsa sagor på engelska.
 • Du kommer att få arbeta med begrepp som är kopplade till sagoberättande.
 • Du kommer att få arbeta med oregelbundna verb för att lära dig att berätta, samt återberätta i rätt tempus. 
 • Du kommer att få återberätta en saga du läst på engelska.
 • Du kommer at få skriva en egen berättelse baserat på det du lärt dig i kursen. 

BEDÖMNING

Bedömningen avser din förmåga att:

 • kunna välja strategi samt agera utifrån budskap och instruktioner för att förstå innehållet i lättillgängliga texter

 • kunna välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer skriftligt uttrycka dig.

INNEHÅLL

Lyssna och Läsa

Skriva

 

KURSPLANEMÅL

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla:

 •     tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften
 •     en allsidig kommunikativ förmåga

Matriser

En
Jä VT 16- en åk 7 read and write /MS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå
Eleven kan välja strategi samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet i lätt-tillgängliga texter förstå:
Exempel: Du kan återberätta en saga genom att kortfattat förklara handling och vilka karaktärer som ingår. det huvudsakliga innehållet
Exempel: Du kan återberätta en saga utifrån handling, karaktärer samt beskriva karaktärernas drag (till exempel vem som är hjälte och varför) det huvudsakliga innehållet
Exempel: Du kan dessutom identifiera och förklara nyckelbegrepp som beskriver exempelvis miljö, stämning m.m. (He approached with trembling and admiration, and fell down upon his knees before her). helhet
Skriva
Eleven kan välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer skriftligt uttrycka sig:
Exempel: Texten inneåller en del genreanpassat språk som t.ex. ”Once upon a time”. enkelt och begripligt
Exempel: Du kan skriva anpassat till sagoberättande och kan använda oregelbundna verb (She went, she ran) och adjektiv (wonderful, big, red) tydligt och med visst flyt
Exempel: Du kan löpande använda adjektiv och oregelbundna verb effektivt som lyfter texten (Suddenly, he saw a horrible, gigantic beast staring at him with eyes big as basketballs.) tydligt och med flyt
Skriva
Eleven kan muntligt och skriftligt uttrycka sig:
Exempel: Texten går att förstå i helhet, men ordval, tempus och meningsuppbyggnad gör det svårt att förstå detaljer. enkelt och begripligt
Exempel: Texten är välskriven samtidigt som ordval, tempus och meningsuppbyggnad är övervägande korrekt. tydligt och med visst flyt
Exempel: Dessutom är ordförrådet varierat och texten sammanbunden vilket skapar flyt i texten. tydligt och med flyt