Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa - åk 6

Skapad 2017-10-15 19:22 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Grundskola 6 Geografi Svenska
Hur ser Europas natur ut? Varför bor det folk just där? Detta och mycket mer kommer vi att lära oss om när vi läser om Europa. Dags att packa väskan, ta fram kartboken för nu kör vi...

Innehåll

Tidsperiod

v. 49 2018 - v. 5 2019 (6 veckor)

 

Konkretisering av mål - så här gör vi

Vi läser den skönlitterära boken Fröken Europa tillsammans och arbetar med läsförståelse kring bokens innehåll.

Vi repeterar hur kartor är uppbyggda och hur man ska tolka dem samt repeterar väderstrecken.

Vi tränar på Europas namngeografi, några länder, några huvudstäder och städer, några sjöar, floder och hav samt några öar och berg genom olika webbsidor samt boken Europa från Skolcopy.

Vi tittar också på var Europas befolkning främst är bosatt och resonenerar kring varför det är så. 

När vi gör collage gruppvis om länder bl a faktatexter, faktarutor, kartor och bilder tränar vi på att använda olika geografiska begrepp samt beskriver lägen på och jämför storleken mellan olika länder, städer, floder etc.  

 

Bedömning och redovisning - så här ska du visa vad du kan

Du visar att du förstår hur en karta är uppbyggd samt kan ange de olika väderstrecken på ett läxförhör som vi kommer att ha på kartkunskap.

Du visar att du kan namnge några länder, några huvudstäder och städer, några sjöar, floder och hav samt några öar och berg på ett prov som vi kommer att ha på Europas namngeografi.

Du visar att du kan använda olika geografiska begrepp genom att använda dessa i din och din grupps muntliga eller skriftliga redovisning om de länder som du läst om tillsammans med din grupp. Redovisningen ska anpassas så att de yngre eleverna som ska lyssna förstår.

Du visar att du kan skriva en faktatext genom att söka information i såväl böcker som via internet och väljer dessutom bilder som passar till dina texter. Du kan resonera om huruvida dina källor du använt är trovärdiga och varför. I dina faktatexter skriver du med egna ord samt ämnesspecifika dvs ord som tillhör arbetsområdet.

 

Övergripande begrepp

plats, landskap, samspel, skala, karta, lokalt, globalt, väderstreck, längdgrad, breddgrad, gradnät, ekvatorn, topografisk karta, tematisk karta, fältstudie, kulturlandskap, naturlandskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Ge
Europa - åk 6

Träna mer
-------------------->
Grundläggande kvalitet
-------------------->
Högre kvalitet
-------------------->
Utmärkt kvalitet
-------------------->
Landskap, resurser och befolkning
Likheter och skillnader mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och befolkningsfördelning
Du behöver träna mer på att beskriva enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad (var i Norden (och Europa) bor det människor och varför bor de just där?
Du kan till viss del förklara var i Europa det bor människor och varför bor de just där genom att beskriva enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du kan förklara var i Europa det bor människor och varför bor de just där genom att beskriva förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du kan med säkerhet förklara var i Europa det bor människor och varför bor de just där genom att beskriva komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Vad betyder de olika geografiska orden som tillhör området Europa?
Du behöver vuxenstöd för att använda geografiska ord och begrepp på rätt sätt.
Du kan för det mesta använda geografiska ord och begrepp på rätt sätt.
Du använder nästan alltid geografiska ord och begrepp på rätt sätt.
Du använder geografiska ord och begrepp på rätt sätt.
Kartans uppbyggnad
Hur kan man läsa av en karta och hitta rätt information?
Du behöver vuxenstöd för att tolka olika kartor med hjälp av kartornas teckenförklaring.
Du kan för det mesta tolka olika kartor med hjälp av kartornas teckenförklaring.
Du kan tolka olika kartor med hjälp av kartornas teckenförklaring.
Du kan på ett väl fungerande sätt tolka olika kartor med hjälp av kartornas teckenförklaring.
Europas namngeografi
Kunna namnge de viktigaste länderna, huvudstäderna/städerna, vattendragen, haven, och bergen samt var de ligger på kartan.
Du behöver vuxenstöd för att kunna namnge det viktigaste inom Europas namngeografi.
Du har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi och vet var de ligger på kartan..
Du har goda kunskaper om Europas namngeografi och vet var de ligger på kartan.
Du har mycket goda kunskaper om Europas namngeografi och vet var de ligger på kartan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: