Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärmiljö Ute-Ugo

Skapad 2017-10-16 09:13 i Knyttebo Dibber Sverige AB
Förskola
En av våra lärmiljöer där barnen kan utforska naturvetenskap och teknik.

Innehåll

 BAKGRUND

Barnen intresserar sig för naturvetenskap och teknik genom att de tar egna initiativ i sitt utforskande och upptäckande och gärna tillsammans med andra barn och vuxna. Tack vare att vi använder skog och natur som en viktig del i vår verksamhet blir barnen nyfikna på naturvetenskapliga fenomen.

I teknikens värld har barnen blivit alltmer insatta dels genom hemmets användning av telefoner samt plattor mm och hos oss på Nissebo har de bland annat introducerats i bland annat lärplattan som verktyg att fota mm men även programmering med hjälp av en bee-bot. 

 MÅL

Barn är nyfikna och de har många frågor som rör deras omvärld. Förutsättningar för barns lärande och utveckling är engagerade pedagoger med viljan att möta barn i deras funderingar. Det är viktigt att ta barnens egna resonemang på allvar och ta vara på inbjudan att blir en medforskare i deras undersökande och utforskande. Detta kan ske i en spontan här och nu situation, men även i en planerad aktivitet. Det viktiga är att pedagogen lyssnar av barnen och tar vara på deras frågor och nyfikenhet. Barnen får efter hand nya erfarenheter och begrepp, som knyts ihop och blir till deras egen kunskap, som för dem vidare i livet och få dem att förstå sin omvärld lite bättre.

 METOD - GENOMFÖRANDE

I vår lärmiljö natur- och teknikrummet finns det en naturhörna med blandat naturmaterial såsom stubbar, kottar, bark men även lite konstgräs i olika former. En liten matta med naturinspirerat motiv ligger på golvet för att dels dämpa ljud men även för att skapa en rumskänsla, det blir mer ombonat. Där finns även djur, våra nordiska skogsdjur bor där. En grönklädd hylla som står mot väggen kan både användas som förvaring men även av barnen i leken. Det finns även små speglar i denna hörna för att skapa små spännande världar till djuren. På mattan finns två bord i olika höjder. Ett högre runt bord klätt i grönt tyg. Ett lågt kvadratiskt bord. Borden kan bli små mötesplatser för barnen att samlas kring, leka på och utforska tillsammans. 

I teknikdelen finns det experimentlådor som står högre upp på en hylla, detta för att innehållet i lådorna inte ska ätas av barnen (till exempel bakpulver, diskmedel och ättika). Vi tar fram experimenten både om barnen ber om dem men även på initiativ av en pedagog. Det finns även ett magnetiskt material som barnen själva kan ta fram. Det är olika magnetiska plattor i olika matematiska former och storlekar. Barnen kan sätta ihop dem både på bordet samt golvet. Här finns också en tavellist med böcker både om naturvetenskap och teknik. 

Ett skelett i hårdpapp står i fönstret och vi har även en jordglob som kan tändas. 

En ljuskub som står på golvet, den kan ändra färg automatiskt eller vara konstant i vald färg. På den kan barnen använda magnetplattorna.  

Ett av förskolans uppdrag är att lägga grunden till ett livslångt lärande. Om barnen tidigt får komma i kontakt med naturvetenskapliga och tekniska fenomen, blir det också lättare för dem att få en förståelse av hur deras livsvärld ser ut och fungerar. Genom att ta del av barns frågor och nyfikenhet kan pedagoger ställa de ”rätta frågorna” som stimulerar barnens lust till att undersöka och utforska vidare i sina upptäckter. 

En aktiv pedagog utnyttjar situationer till ett lärande genom att rikta uppmärksamhet mot ett fenomen. 

 DOKUMENTATION

Vi dokumenterar med hjälp av unikum. Tack vare att vi är närvarande pedagoger kan vi få syn på vad barnen intresserar sig för i denna miljö. Vad som fungerar bra/mindre bra osv. 

 UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar denna miljö kontinuerligt tack vare att alla pedagoger vistas i den tillsammans med barnen. På så vis kan vi se och lyssna in vad barnen mer vill ha eller vad de kan utmanas i. Vi använder oss av reflektion och analys för att synliggöra utvecklingen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: