Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV Essä

Skapad 2017-10-16 13:28 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska få bekanta dig med genren essä. Du ska få kunskap om vad en essä är och hur den är uppbyggd samt själv få skriva en essä.

Innehåll

Vad? Du får kunskap om vad som kännetecknar genren essä och lär dig om essäers uppbyggnad. Du tränar dig på att skriva essäer utifrån frågeställningar från valfrittämne eller väljer utifrån något av förslagen jag givit. Avslutningsvis skriver du en examinerande essä på det du valt

Hur? Genomgångar, gemensamma diskussioner med exempel, individuellt skrivande.

Varför? Undervisningen ska hjälpa dig att

 • bli säkrare på skrivprocessen
 • bli säkrare på att skriva texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad för genren
 • bli säkrare på att föra resonemang samt att utveckla dem i flera led
 • bli säkrare på citat, referat och källhänvisning 

 

När?

Arbetet ska var färdig absolut senast v.49 fredag

Omfång

minst 2.s - högst 6.s

Textstorlek brödtext 12 times new roman

Huvudrubriker 16 Arial bold

Underrubriker 14 Arial bold

Uppgifter

 • Förklaring till Essä

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Essä

Observatör
Novis
Kompetent
Expert
Genremedvetenhet
koppling till uppgiften
Texten visar att medvetenhet om genren saknas
Texten fungerar i huvudsak som en essä
Texten följer till övervägande delar mönstret för en essä. Det finns en röd tråd.
Texten följer helt mönstret för en essä. Det finns en röd tråd.
Innehåll
fakta och egna tankar
Fakta och/eller egna tankar saknas.
Det finns antingen fakta eller egna tankar.
Det finns både fakta och egna tankar. Texten är obalanserad.
Det finns både fakta och egna tankar, vilka vävs in i varandra. Texten är balanserad.
Innehåll
resonemang
Fakta och/eller egna tankar uttrycks utan att resonemang förs.
Fakta och egna tankar uttrycks och enkla resonemang förs.
Fakta och egna tankar uttrycks och utvecklade resonemang förs i några led.
Fakta och egna tankar uttrycks och väl utvecklade resonemang förs i flera led samt att resonemangsord och -uttryck används.
Struktur
Styckeindelning Röd tråd
Styckeindelning saknas.
Styckeindelning förekommer men inte alltid på ett logiskt sätt. Hybridstycke förekommer. Det finns en tanke med texten men röd tråd är lite otydlig emellanåt.
Korrekt styckeindelning (blankrad ELLER indrag) görs på ett i huvudsak logiskt sätt. Det finns en röd tråd.
Korrekt styckeindelning (blankrad ELLER indrag) görs på ett logiskt sätt som gör att det finns en tydlig röd tråd. Text och ord är väl genomtänkta.
Källor
Källhänvisning (i löpande text) till fakta och till jaget Referat Citat
Källhänvisning saknas. Medvetenhet om hur källhänvisning görs saknas.
Källhänvisning görs på ett osäkert sätt. Det framgår inte alltid tydligt vad som är fakta och vad som är dina egna tankar.
Källhänvisning görs på ett korrekt sätt. Det framgår till övervägande delar vad som är fakta och vad som är dina egna tankar.
Källhänvisning görs på ett korrekt sätt. Det framgår tydligt vad som är fakta och vad som är dina egna tankar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: