👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och Rörelse åk 8 ht17

Skapad 2017-10-16 15:24 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 8 Fysik
Runt omkring oss finns olika krafter som påverkar oss hela tiden. Det kan t.ex. vara gravitation (dragningskraft) som gör att vi dras ned mot jorden.

Innehåll

MÅL

Du ska kunna:

 • beskriva och förklara fysikaliska sammanhang: krafter, gravitation, massa, tyngd, friktion, rörelse, tröghet, hastighet, acceleration, fritt fall, hävstänger.
 • resonera om hur sakerna ovan hänger ihop med vardagliga händelser
 • rita kraftpilar för att visa krafter i olika situationer
 • Planera, genomföra och utvärdera försök.

Undervisningen

Genomgångar

Bygga Berg-och-dalbana

Arbete med instuderingsfrågor

Laborationer

 

Så här visar du dina kunskaper

 • Uppgifter till Berg-och-dalbanan
 • Lektioner
 • Planera och utvärdera försök
 • Prov

Att läsa till prov

Instuderingsfrågor

Begrepp

Text i Spektrum Fysik Kapitel 6 avsnitt 6.1 – 6.4

 

Uppgifter

 • Rest på prov Kraft och rörelse

 • Fysik i Bergochdalbanans värld

 • Rapport Pendeln

 • Fritt fall och kaströrelse - Två mynt

Matriser

Fy
Kraft och Rörelse

E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Laboration Pendeln
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Resultat, rimlighet & förbättringar
Laboration Pendeln
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
PROV frågor: 1-3 Uppgifter Berg-och-dalbana: 1-7 Uppgift fritt fall
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
PROV frågor: 4-7
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.