Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2017-10-16 16:11 i Ryrsjöskolan Lilla Edet
Grundskola 4 Svenska Historia Religionskunskap
Sverige och Norden förknippas ofta med vikingar. Men vilka var de egentligen och hur levde folk uppe i Norden under Vikingatiden? Varför åkte vikingarna ut och plundrade? Vad trodde vikingarna på? Hur var det att vara barn på den här tiden?

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR...

Du ska få kunskaper om

 • När Vikingatiden var
 • Hur livet var i vikingabyn och hur vikingarna levde och bodde
 • Hur det var att vara barn
 • Hur man delade in människorna i fria och trälar
 • Hur vikingarna reste ut i världen, handlade och knöt kontakter med andra länder
 • Hur vikingarna  gav sig ut på plundringståg
 • Vart vikingarnas resor gick
 • Birka
 • Runor och runskrift
 • Vilka spår som finns av Vikingatiden idag

Du ska utveckla ditt förråd av ord och begrepp som är viktiga för att förstå och kunna samtala om Vikingatiden.

Du ska kunna göra jämförelser mellan Vikingatid och nutid.

Du ska lära dig hur du skriver en faktatext.

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

 • läsa faktatexter 
 • arbeta med frågor om Vikingatiden 
 • skriva egna faktatexter med hjälp av stödord och faktatexter i en form av en Keynote presentation
 • se på filmer och diskutera dem
 • gemensamma samtal och diskussioner
 • redovisning inför klassen utifrån din Keynote presentation
 • skriftligt test

DETTA SKA BEDÖMAS

 • delaktighet i samtal och diskussioner
 • faktakunskaper och begreppsförståelse 
 • förmågan att göra en fakta text om Vikingatiden
 • förmågan att kunna redovisa inför klassen muntligt om Vikingatiden
 • resultatet från det skriftliga testet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6

Matriser

Hi Re Sv
Bedömningsmatris Vikingatiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Faktakunskaper och begrepp
Att använda kunskaper och begrepp
Jag kan med hjälp redogöra fakta om Vikingatiden. Jag behöver hjälp för att sätta in vissa historiska namn och begrepp i ett sammanhang
Jag kan beskriva och förklara fakta, namn och begrepp som hör till ämnet. Jag kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Jag kan beskriva och förklara fakta som hör till ämnet med egna ord. Jag använder mina kunskaper om fakta och begrepp i flera sammanhang.
Jag beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och använder mig av fakta och begrepp som hör till ämnet Jag använder kunskapen i olika sammanhang.
Se likheter och olikheter
att reflektera,jämföra och dra slutsatser utifrån det du läst, sett och hört
Jag kan med hjälp, berätta och göra reflektioner samt göra enkla jämförelser med vikingatiden och nutiden.
Jag reflekterar, gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser kring livet på vikingatiden och nutiden.
Jag kan göra reflektioner och motivera mina åsikter utifrån fakta. Jag gör jämförelser och drar egna slutsatser
Jag reflekterar, jämför och drar slutsatser genom att använda olika källor. Jag använder faktakunskaper/erfarenheter och visar att jag kan ifrågasätta egna och andras åsikter
Söka och bearbeta information
att söka information, värdera källor och kritiskt granska
Jag kan söka och samla information om vikingatiden med hjälp av instruktioner
Jag kan välja och sortera information med hjälp av instruktioner.
Jag kan ganska självständigt söka och använda mig av information
Jag kan självständigt söka, använda och kritiskt granska information från olika källor
Samtala och diskutera
att argumentera och diskutera sina åsikter och kunskaper att lyssna på och respektera andras åsikter
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att mest svara på enkla konkreta frågor om vikingatiden.
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor samt ställa följd-frågor.
Jag deltar i samtal och diskussioner på ett sätt som för samtalet framåt. Jag lyssnar på andras åsikter och använder mig av dem i diskussionen
Skriva
Beskrivande rapport
Jag kan med stöd samla fakta och utifrån dessa göra en beskrivande rapport i en Keynote presentation.
Jag kan på egen hand samla fakta och göra en beskrivande rapport i en Keynote presentation. Jag kan med stöd bearbeta texten.
Jag kan på egen hand samla fakta och göra en beskrivande rapport i en Keynote presentation. Jag bearbetar texten på egen hand.
Jag kan på egen hand samla fakta och göra en beskrivande rapport i en Keynote presentation med rätt struktur. Jag kan bearbeta texten på ett utförligt sätt, på egen hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: