Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 2 Geometri åk 7 ht 20

Skapad 2017-10-16 17:28 i Vasaskolan Hedemora
Under veckorna 47 - 51 kommer vi att arbeta med Geometri. Vi kommer att repetera de geometriska figurerna, rita och mäta vinklar, beräkna omkrets samt räkna med skala.
Grundskola 7 Matematik
Under veckorna 41 - 46 kommer vi att arbeta med Geometri. Vi kommer att repetera de geometriska figurerna, rita och mäta vinklar, beräkna omkrets area och volym.

Innehåll

Omkrets

Volym

 

Bildresultat för volym

Area

Bildresultat för sidoytor

Bildresultat för begränsningsyta

Vinklar

Syfte

Syftet i grundkursen: Under veckorna  41 - 46 kommer vi att arbeta med Geometri. Vi kommer att repetera de geometriska figurerna, rita och mäta vinklar, beräkna omkrets, area och volym.

 

 

 

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 

 • Uppskatta, mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer.
 • Enheter för 1-, 2- och 3-dimensionella mått. 
 • Använda gradskiva
 • Räkna ut trianglars vinklar, vinklesumma  och area.
 • Beräkna omkrets, area, begränsningsyta och volym.
 • Rita geometriska figurer

Veckovisa mål att nå:

v.41 till uppg. nr 16

v.42 till uppg. nr 29

v.43 till uppg. nr 62

v.45 till uppg. nr 87/ Test

v.46 Röd kurs eller repetition i blå kurs.

v.47 Prov.

 

 Fördjupning mål:

 • vinkelsumma i månghörningar
 • platonska kroppar

 

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:
Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt.
Färdighetsträning i Matte direkt och digitalt.
Stort fokus på resonemang och kommunikation

Begrepp/ matteord

vinkelben, vinkelsumma, rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rak vinkel, rätvinklig triangel, likbent triangel, liksidig triangel, kvadrat, rektangel, parallellogram, romb, diagonal, dimensioner, kub, rätblock, platonska kroppar, omkrets, area, basyta, volym, begränsningsyta och volym. 

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • Vi kommer att ha ett skriftligt test på grön/blå  kurs v. 45 och ett prov på hela kapitlet v. 47.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Kapitel 2 åk 7 ht 17

E
C
A
Begreppsförmåga
kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang
Känna till spetsiga, trubbiga och räta vinklar Begreppet dimension Kombinera rätt figur till rätt namn Begreppet vinkelsumma Begreppen omkrets, area, volym
Begreppet sidovinklar,vertikalvinklar Sammansatta figurer Begreppet begränsningsyta
beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
Problemlösnings-förmåga
lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Avståndsberäkning Beräkna omkrets, area, volym
Bestämma en vinkel Flerstegsproblem med area, volym
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Metod för att bestämma vinklar
Metod för att beräkna omkrets. rektangel och cirkel
Resonemangs-förmåga
Du för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt..
Resonemang omkrig figurers omkrets
Resonemang om att bestämma vinklar i en figur, om vinkeln verkar stämma med verkligheten
resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kommunikations-förmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget.
Redogöra för hur man beräknar omkretsen
Redogöra för hur man kan bestämma en vinkel
Redogöra för beräkning av figurers volym, area, sidor/kanter och vinklar. Beräkning i flera steg.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän"
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: