Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samarbeta - 10 små kompisböcker

Skapad 2017-10-17 10:12 i Backebo Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
På Backebo arbetar vi med Kompisböckerna under läsåret. Vi behandlar olika områden inom materialet "10 små kompisböcker". Denna planering berör området "Samarbeta".

Innehåll

BAKGRUND

På Backebo arbetar vi i smågrupper under veckan, där vi gör aktiviteter i mindre grupp utifrån olika ämnesområden. Barnen vistas även i helgrupp där det är viktigt att ta hänsyn till sina kompisar. 10 små kompisböcker är ett verktyg för barnen att bygga upp en social kompetens och en god gemenskap i barngruppen.

MÅL

I förskolan grundläggs barnens förmåga till att samarbeta med andra människor. De lär sig att samarbeta och hur de kan kommunicera och interagera med andra genom olika situationer som uppstår i förskolans utbildning.

METOD - GENOMFÖRANDE

-  Boken SAMARBETA läses i barngruppen. Pedagogen för boksamtal om boken och pratkartan. Barnen diskuterar olika dilemman eller situationer där man behöver samarbeta med varandra.
- Barnen får träna på samarbete genom olika aktiviteter där man behöver vara flera och hjälpas åt.
- Området arbetas med inomhus, utomhus och på utflykter.

- Vi utvärderar tillsammans med barnen i smågrupper.

DOKUMENTATION

Dokumentation  sker  i  form av bild, video, observationer och lärloggar på Unikum.  Dokumentation för samtal sätts upp på smågruppernas dokumentationsvägg.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet utvärderas på avdelningsplanering, gemensam reflektionstid, team-möten, APK, på Unikum och i arbetslaget.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: