👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Alfons Åberg

Skapad 2017-10-17 14:23 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 1 Svenska
I år fyller Alfons Åberg 45 år och det tänkte vi uppmärksamma!

Innehåll

Syfte:

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Förmågor vi tränar på:

  • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal
  • förmåga att lyssna på skönlitteratur och andra texter

Centralt innehåll:

Tala, lyssna och samtala

  • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  • Muntligt berättande om vardagsnära ämnen med stöd av bilder och andra hjälpmedel

Berättande texter och sakprosatexter

  • Berättande texters budskap
  • Texter som kombinerar ord och bild              

 Språkbruk

  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Konkretisering av målen:

Tala, lyssna och samtala

  • Eleven återger några för eleven viktiga delar av innehållet ur en elevnära text och visar grundläggande läsförståelse
  • Eleven kan samtala om elevnära frågor
  • Eleven kan ta enkla muntliga instruktioner

Genomförande/Hur ska vi arbeta:

högläsning av olika Alfons Åberg böcker

titta på filmer

lyssna på ljudböcker

göra illustrationer från Alfons Åberg berättelser

ha diskussioner om innehållet

 

 

Bedömning:

Du visar att du kan genom att:

dela aktivt i boksamtalen

lyssna på berättelserna

kunna återberätta delar av innehållet

genomföra de olika illustrationerna

 

Bedömning görs i matrisen "Nya språket lyfter".