Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - klassråd, Lilla aktuellt och Barnkonventionen

Skapad 2017-10-17 15:26 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3)
Planering avseende klassråd, Lilla aktuellt och barns rättigheter.

Innehåll

Under åk 1 kommer du att delta i klassråd, se Lilla aktuellt och ta del av barns rättigheter.

Du ska lära dig:

- hur klassråd organiseras och genomförs.
- samtala om normer och regler i vardagen och varför de kan behövas
- samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
- om mänskliga rättigheter, barns rättigheter, jämställdhet och människors lika värde.
- om aktuella samhällsfrågor genom Lilla aktuellt.
- lyssna och delta i diskussioner på klassrådet, om Lilla aktuellt och om barns rättigheter.
- uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Detta kommer vi att bedöma:

- du känner till hur klassråd organiseras och genomförs genom att vara ordförande
- din delaktighet i diskussioner om normer och regler i vardagen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
- din delaktighet i samtal när vi har klassråd och ser Lilla aktuellt genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
- att du känner till och kan ge exempel på någon av barns rättigheter och kan samtala om vad de kan innebära i skolan och hemma.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: