Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krokodilen lika-olika med babblarna.

Skapad 2017-10-17 16:03 i Ervalla förskola Örebro
Vi på småbarnsavdelningarna har sett att många barn visat intresse för Babblarna. Därför kommer vi arbeta med detta som tema under läsåret. Vi vill få in matematik, språk & kommunikation, natur & teknik, rörelse och värdegrund (Greta). Om Babblarna: Babblarna leker med riktigt små barns allra första språkljud. Med sitt enkla uttryck lockar de till tidig tal- och språkutveckling. Att umgås med Babblarna är ett jättebra sätt för barn att komma igång med ljud och tal.
Förskola
Vårt mål är få in värdegrund, matematik, språk & kommunikation, natur & teknik och rörelse. Om Babblarna: Babblarna leker med riktigt små barns allra första språkljud. Med sitt enkla uttryck lockar de till tidig tal- och språkutveckling. Att umgås med Babblarna är ett väldigt bra sätt för barn att komma igång med ljud och tal. Babblarna är ett härligt gäng färgglada figurer vars huvudsakliga syfte är att göra språkträning till ett spännande och lekfullt äventyr. Vi har sett att barnens intresse för dem är stort. Vi kommer arbeta med de olika fokusområden som varje figur representerar. Vi har böcker som handlar om Babblarna och Babblarfigurerna. Babblarna ska få vara med barnen i de aktiviteter som vi har på förskolan. Till exempel samlingar, flanosagor och den dagliga lärandeleken.

Innehåll

Vårt mål är få in matematik, språk & kommunikation, natur & teknik, rörelse och värdegrund.

Varför har vi valt detta temaområde?

Babblarna leker med riktigt små barns allra första språkljud. Med sitt enkla uttryck lockar de till tidig tal- och språkutveckling. Att umgås med Babblarna är ett väldigt bra sätt för barn att komma igång med ljud och tal.

Babblarna är ett härligt gäng färgglada figurer vars huvudsakliga syfte är att göra språkträning till ett spännande och lekfullt äventyr. De sex babblarna vi använder oss av har olika färg, form, personlighet och egenskaper. 
Vi har sett att barnens intresse för dem är stort. Vi kommer arbeta med de olika fokusområden som varje figur representerar.
Krokodilen har böcker som handlar om Babblarna och Babblarfigurer i plast och papp. Babblarna ska få vara med barnen i de aktiviteter som vi har på förskolan. Till exempel samlingar, flanosagor och den dagliga lärandeleken. Babblarna pryder även våra väggar. Vår tanke är att varje fokusområde behöver minst en månad.

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Barnen är mellan ett och två år och har mycket energi! Vi dansar, rullar, hoppar och sjunger till musik. De är aktiva och gillar att röra på sig. Vi har därför inlett vårt temaarbete med Bobbo som symboliserar rörelse och motorik. Vi har bland annat genomfört en hinderbana där barnen fick hoppa, krypa genom en tunnel, rulla och öva på turtagning. Syftet med uppgiften var att öva motorik, koordinationsförmåga och känna rörelseglädje! Musik är en viktig del av vårt arbete och vi dansar ofta till Första låten med Babblarna. Barnen gör rörelserna i sången och de som kan orden sjunger med. Barnen har målat av Bobbo med röd färg som de sedan satt ögon på. De tittar ofta och pekar på sina målningar och många säger Bobbo och "min!".

Vi kommer att anpassa arbetet efter hur det ser ut i barngruppen och barnens intresse, så ordningen i temaarbetet kan komma att justeras under tidens gång, men som det ser ut just nu är Doddo på tur. Doddo symboliserar socialt samspel. Vi kommer att prata om hur man är en bra kompis och kommer att använda oss av kompisböckerna. På samlingen kommer vi bland annat ha en dockteater där barnen får vara med och lösa kluriga situationer som kan uppstå bland kompisar. Doddo kommer att vara med på de dagliga samlingarna.

Babba symboliserar språkkunnighet, språklek och olika ord. Även Babba kommer att vara med oss på samlingarna. Vi kommer under våren läsa flanosagor, sjunga och använda oss av språkpåsar. Barnens språk har utvecklats mycket under hösten och vi ser ett stort intresse för böcker, sånger, matematik och färger. På de dagliga samlingarna använder vi oss av fotografier på barnen. Vi pratar om vilka som är här och vilka som är hemma, vi räknar barnen och alla får sedan plocka ner sin bild. Syftet med fotografierna är att skapa vi-känsla och lära oss varandras namn. Även Babba kommer att vara med.

Dadda, som symboliserar naturkunskap och teknik kommer vi att arbeta med under våren. Lego med instruktioner, nopper, plusplus, klossar, pussel och vardagsteknik såsom att klä på sig kläder, dra upp och ner dragkedjor, knäppa knappar, hälla upp vatten i glaset vid matbordet, äta med kniv och gaffel är några exempel på teknik vi kommer att arbeta med. Vi kommer även vara ute mycket och titta på hur naturen förändras under våren.

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi kommer att visa och engagera barnen med teater, samlingar och olika typer av material. Ervalla förskola har köpt in ett bokpaket ifrån Olika förlag och vi kommer att anväda oss av dem i arbetet med lika - olika. Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

 

Hur ska arbetet dokumenteras/kommuniceras?

Arbetet fotograferas och dokumenteras på Unikum, så att vårdnadshavarna kan ta del av det vi arbetar med här på förskolan.

Vårdnadshavare delges den pedagogiska planeringen via Unikum.

Hur kan aktiviteterna kopplas till läroplanen?

Varje Babblare är kopplad till ett visst läroplansmål, se nedan.

 

Babba

Babba - symboliserar språkkunnighet, språklek och olika ord.

Babba är mycket pratsam, berättar sagor för den som vill lyssna och läser många böcker.Pratsam och omtänksam, naturlig ledare (utan att kämpa för det), modig. Älskar att läsa böcker och att berätta sagor.

Koppling till Lpfö - "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp, samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, organisera och kommunicera med andra barn."

 

Bibbi

Bibbi - symboliserar matematik.

Bibbi är försiktig och lite ängslig av sig. Jättebra på att räkna och att klura ut saker.
Bibbi är lugn av sig. Tycker inte så mycket om när det flyger och far. Vill gärna göra lugna rofyllda saker. Odla växter, hänga i bion, se på stjärnorna, räkna, bra på att klura ut praktiska lösningar. Eftertänksam.

Koppling till Lpfö - "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning, samt grundläggande egenskaper om mängd, antal, ordning och talbegrepp, samt för mätning, tid och förändring."

 

Bobbo

Bobbo -  symboliserar rörelse och motorik.

Bobbo är glad och arg – med ett snabbt humör. Studsig och nyfiken. Bobbo är nästan alltid glad (men kan bli jätte-hoppa-studsa-arg och sur när något går fel), mycket energifylld, nyfiken och busig. Gillar att dansa och hoppar gärna fram.

Koppling till Lpfö - "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning, samt sin förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande."

 

Dadda

Dadda - symboliserar naturkunskap och teknik.

Dadda är bra på att hitta saker, men tappar dem lätt igen. Lite klumpig och långsam, kommer ofta på efterkälken. Älskar roliga miner.
Plockar gärna upp saker i naturen, tar och känner, funderar.  Fnittrar för sig själv, älskar att busa med roliga ljud och fula miner. Nära till gråten, envis – säger ofta ja-a! eller ne-e!

Koppling till Lpfö - "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband med naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur."

 

Diddi

Diddi - symboliserar skapande i alla möjliga material man kan hitta.

Diddi är snabb, vill alltid vara först. Älskar att rita, måla och kladda. Diddi är den äventyrlige och våghalsige. Älskar när det studsar, far och rör på sig. Mycket ”Spring i benen”. Kastar sig före alla andra, pratar gärna men hinner inte alltid lyssna på andra. Tycker om att städa, far runt som en virvelvind. Har svårt att komma upp på morgonen. Konstnärlig och kreativt påhittig.

Koppling till Lpfö - "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformen bild."

 

Doddo

Doddo - symboliserar socialt samspel, gillar att kramas och att vara tillsammans.

Doddo är snäll, rättvis och hjälper alltid sina vänner. Doddo älskar att höra sin röst, men är en trofast vän som ser till att ALLA är med. Snäll och lyssnar noga på vad de andra vill. Doddo vill gärna skapa rättvisa och hjälper till att lösa konflikter när de uppstår. Brusar aldrig upp.

Koppling till Lpfö - "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation."

  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: