Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk3 Handsömnad

Skapad 2017-10-17 21:36 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Grundskola 3 Slöjd
Vi syr filtfigurer i olika former och tränar på att klippa i papper och i tyg och att sy för hand. Du tränar på att skapa med dina händer och lär dig hantera olika material, verktyg och redskap.

Uppgifter

 • Handsömnad Åk 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris Slöjd åk3

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa slöjdföremål
textil
Du kan formge enklare rutmönster till korsstygn och småfigurer som t.ex. filtis.
Du kan formge rutmönster till korsstygn och småfigurer som t.ex. filtis.
Du kan formge rutmönster till korsstygn och småfigurer som t.ex. filtis.
Trä- och metall
Du kan framställa enkla slöjdföremål som till exempel en snurra med stöd av läraren.
Du kan framställa slöjdföremål med visst stöd av läraren.
Du kan framställa slöjdföremål självständigt utifrån en muntlig eller skriftlig instruktion.
Använda handverktyg, redskap och maskiner
Textil
Du klarar att sy enklare stygn med broderinål, klippa med sax och använda linjal/måttband. Du är försiktig med vassa redskap som nålar och saxar.
Du klarar att sy olika stygn med broderinål, klippa med sax och använda linjal/måttband. Du är försiktig med vassa redskap som nålar och saxar.
Du klarar väl av att sy olika stygn med broderinål, klippa med sax och använda linjal/måttband. Du är försiktig med vassa redskap som nålar och saxar.
Trä- och metall
Du klarar att använda några enkla handredskap såsom figursåg med stöd av läraren. Du är försiktig med vassa och spetsiga föremål.
Du kan använda ett antal olika verktyg, till exempel, fogsvans, pelarborr med mera, på ett säkert sätt med visst stöd av läraren.
Du klarar av att på egen hand välja ut och använda ett lämpligt verktyg beroende på vilket arbete du ska göra.
Välja tillvägagångs-sätt och motivera sina val
Textil samt trä- och metall.
Behandlas i högre årskurser.
Behandlas i högre årskurser.
Behandlas i högre årskurser.
Utveckla idéer
Textil samt trä- och metall.
Du gör ett likadant arbete som exemplet som läraren visar.
Du gör ett arbete som har grund i exemplet som läraren visar men med egna inslag.
Du gör ett arbete som du själv hittar inspiration till.
Formulera och välja handlingsalternativ
Textil samt trä- och metall
Du kollar alltid med läraren vad du ska göra som nästa steg.
Du har förslag på vad nästa steg i arbetsordningen är.
Du arbetar självständigt och kan berätta varför du gjort som du gjort.
Ge omdömen om arbetsinsats
Textil samt trä- och metall
Du använder ord som fint, bra, det behövs, när du berättar hur du har arbetat.
Du kan berätta lite mer om arbetsgången och varför det blev som det blev.
Du kan utförligt berätta om arbetsgången. Du kan också dra paralleller mellan arbetsinsats och resultat.
Tolka slöjdföremåls uttryck samt resonera om symboler, färg, form och material
Textil samt trä- och metall
Behandlas i högre årskurser.
Behandlas i högre årskurser.
Behandlas i högre årskurser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: