👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och decimaltal

Skapad 2017-10-18 09:12 i Björndammens skola F-6 Partille
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under arbetsområdet kommer du att utveckla dina förmågor inom matematiken gällande bråk och decimaltal.

Innehåll

Årskurs 5 

Området kommer att sträcka sig över cirka 9 veckor.

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • Förmågan att läsa och skriva decimaltal.
 • Förmågan att läsa och visa bråk.
 • Förmågan att använda och jämföra matematiska begrepp som är kopplade bråk, decimaltal.
 • Förmågan att jämföra och storleksordna bråk, decimaltal.
 • Förmågan att beräkna bråk utifrån en helhet och antal.
 • Förmågan att lösa matematiska problem.
 • Förmågan att kommunicera med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • läsa och skriva decimaltal så som 0,5; 1,5 och 6,5.

 • läsa och skriva bråk så som 1/1, 1/2, 1/3 och 1/4.
 • se samband mellan decimaltal, bråk.
 • jämföra bråk, decimaltal.
 • beräkna bråk, decimaltal ur en helhet och antal.
 • använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
 • använda matematiska begrepp och uttryck vid matematiska samtal.

Centralt innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • bråk.
 • decimaltal.
 • problemlösning.

Arbetsformer - Du kommer att ..

 • delta i genomgångar i helklass.
 • arbeta enskilt med uppgifter.
 • arbeta tillsammans med klasskamrater med uppgifter.
 • arbeta med digitala läromedel (NOMP, Bingel).

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • visa förståelse för begrepp som tagits upp under området  
 • löser problem  
 • väljer och tillämpar olika metoder och strategier  
 • kommunicerar med hjälp av matematikens uttrycksformer  

Du kommer att kunna visa din kunskap både under lektionstid men också genom en avslutande diagnos på området. Du kommer att ges feedback både muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk, decimaltal

Har inte nått målet
Är på god väg att nå målet
Har nått målet
Har nått målet med marginal
Förmågan att lösa matematiska problem.
Du påbörjar inte en lösning till ett matematisk problem. Du väljer inte metod och strategi utefter problemets karaktär. Du beskriver inte ditt tillvägagångssätt.
Du kan påbörja en lösning till ett matematisk problem. Du väljer inte metod och strategi utefter problemets karaktär. Du beskriver inte ditt tillvägagångssätt.
Du kan lösa ett matematisk problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina strategier och metoder är till viss del anpassade efter problemets karaktär. Du beskriver tillvägagångssättet till viss del.
Du kan lösa ett matematisk problem på ett relativt väl fungerande sätt. Dina strategier och metoder är relativt anpassade efter problemets karaktär. Du beskriver tillvägagångssättet på ett utvecklat sätt.
Förmågan att läsa och skriva bråk.
Du kan inte läsa eller skriva enkla bråk så som 1/1, 1/2 eller 1/4.
Du kan läsa och skriva bråken 1 och 1/2.
Du kan läsa och skriva enklare bråk så som 1/1, 1/2 och 1/4.
Du kan läsa och skriva enklare bråk. Du kan också förlänga och förkorta bråk.
Förmågan att läsa och skriva decimaltal.
Du kan ännu inte läsa och skriva enkla decimaltal så som 0,5; 1,5 och 6,5.
Du kan läsa och skriva enkla decimaltal som representerar en halv så som 0,5; 1,5 och 6,5. Du har däremot inte utvecklat förståelsen för tiondelar och hundradelar.
Du kan läsa och skriva decimaltal med olika antal decimaler. Du har utvecklat en viss förståelse för tiondelar och hundradelar.
Du kan läsa och skriva decimaltal med olika antal decimaler. Du har utvecklat en relativt god/god förståelse för tiondelar och hundradelar.
Förmågan att läsa och skriva procentsatser.
Du kan ännu inte läsa och skriva enkla procensatser.
Du kan endast läsa och skriva procentsatserna 100 och 50.
Du kan läsa och skriva enkla procentsatser så som 100, 50, 25 och 50.
Du kan läsa och skriva mer komplexa procentsatser.
Förmågan att se samband mellan bråk, decimaltal och procentsatser.
Du kan ännu inte para ihop ett bråk med ett decimaltal och en procentsats. T.ex: 100% = 1/1 = 1,0
Du kan para ihop två av tre alternativ men inte alla tre.
Du kan para ihop välkända bråk med ett decimaltal och en procentsats. T.ex. 100% = 1/1 = 1,0
Du kan para ihop välkända men även nya bråk med ett decimaltal och en procentsats genom att använda dig av strategier.
Förmågan att beräkna bråk och procentsatser ur en helhet och ur antal.
Du kan ännu inte göra beräkningar så som: Anna har 20 pärlor. 1/4 av pärlorna är gula, 1/2 är blåa och resten är gröna. Hur stor andel är gröna?
Du kan påbörja en beräkningar så som: Anna har 20 pärlor. 1/4 av pärlorna är gula, 1/2 är blåa och resten är gröna. Hur stor andel är gröna? Du behöver däremot stöttning för att ta dig vidare.
Du kan utföra en beräkning som är av karaktären: Anna har 20 pärlor. 1/4 av pärlorna är gula, 1/2 är blåa och resten är gröna. Hur stor andel är gröna? Du kan svara i både bråkform men också med antal.
Du kan utföra mer komplexa beräkningar.
Förmågan att utföra beräkningar med bråk, decimaltal och procentsatser.
Du kan ännu inte utföra beräkningar med bråk, decimaltal eller procentsatser.
Du kan med handledning addera och subtrahera bråk med samma nämnare. Du kan även med handledning addera och subtrahera decimaltal och procentsatser.
Du kan addera och subtrahera bråk med samma nämnare. Du kan även addera och subtrahera decimaltal och procentsatser med viss säkerhet.
Du kan addera och subtrahera bråk med olika nämnare. Du kan även addera och subtrahera decimaltal och procentsatser med god säkerhet
Ny aspekt
Förmågan att storleksordna bråk, decimaltal och procentsatser.
Du kan inte ännu med handledning storleksordna bråk, decimaltal och procentsatser.
Du kan med handledning storleksordna bråk, decimaltal och procentsatser.
Du kan med säkerhet storleksordna enklare bråk, decimaltal och procentsatser.
Du kan med säkerhet storleksordna mer komplexa bråk, decimaltal och procentsatser. Du har dessutom en strategi som du kan använda vid nya bråk, decimaltal och procentsatser.