Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noterna och musiken GrS 6-9

Skapad 2017-10-18 12:51 i Streteredsskolans grundsärskola Mölndals Stad
Vi lär oss om tonnamn, tonhöjder, noter och klaver
Grundsärskola 6 – 9 Musik
Hur fungerar noter inom musiken? Hur ser ett notsystem ut och hur fungerar det? Vad är en klav och hur används den? Vilka är stamtonerna? Vad heter de "svarta tangenterna"? Allt detta och mer får vi lära oss i arbetsområdet "Noterna och musiken". Vi kommer även att öva på att skriva egna noter och höra resultatet!

Innehåll

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • höra skillnader mellan ljusa och mörka toner
 • förstå och använda begreppen frekvens och tonhöjd
 • förstå sambandet mellan en tons frekvens och en strängs längd, tjocklek och spänning
 • visa att du förstår hur notsystemet är uppbyggt med linjer och mellanrum
 • visa att du förstår hur notsystemet fungerar - att noter placerade högre upp ger en ljusare ton och vice versa
 • visa att du förstår vad en klav är och hur den används
 • använda noter för att skapa en melodi
 • visa att du vet vilka stamtonerna är
 • visa att du vet vad "de svarta tangenterna" på keyboarden heter

Centralt innehåll

Syfte

I undervisningen kommer vi att:

Att lära sig: notsystemets utseende och funktion; klaver, notvärden och taktarter.

NOTSYSTEMET

Notsystemet har fem linjer.

De numreras underifrån: linje 1 - 5.

Notsystemet har fyra mellanrum (mellan linjerna).

De numreras också underifrån: Mellanrum 1 - 4.

Noter kan placeras på en linje och på ett mellanrum.

En klav används för att visa var en viss ton ska placeras - alltså vilken på vilken linje, eller vilket mellanrum. Den vanligaste klaven heter G-klav. Den visar att tonen G ska placeras på andra linjen nedifrån i notsystemet.

 

STAMTONER

Tonerna som kan placeras är stamtonerna A, B, C, D, E, F och G. De är sju stycken och motsvarar de vita tangenterna på en keyboard. Vill man placera in en svart tangent måste man använda någon av de sju tillsammans med ett kors (#)- eller b(b)-förtecken.

#-tecknet ger ändelsen -iss till stamtonen, t. ex. Aiss, Biss eller Ciss.

b-tecknet ger ändelsen -ess till stamtonen, t. ex. Ass, Bess eller Cess.

 

TAKTARTER

Notsytemets vågräta linjer bryts ibland av ett lodrätt streck - ett taktstreck.

Takstrecken sätts ut när man spelat lika många toner av ett visst slag som taktangivelsen i styckets början anger. Om ett stycke går i tre fjärdedelstakt (3/4)sätts takstrecket ut efter tre stycken fjärdedelar eller motsvarande av andra notvärden.

 

Förmåga från syftesdelen, kriterier.

Du visar vad du kan genom att:

 • Rita ett notsystem med fem linjer på papper
 • Förklara G-klavens funktion
 • Peka ut tonen G i notsystemet
 • Lyssna på enkla melodisnuttar och peka ut den notbild som stämmer överens med det du hör

Kunskapskrav

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komposition av egen musik, rytmer och rörelser.
  Mu  7-9
 • Musikaliska symboler med bild, färg, siffer- eller bokstavsstöd, till exempel noter och ackord.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om arbetsprocesser.
  Mu  E 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i enkla omdömen om arbetsprocesser.
  Mu  C 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sv  C 9

Matriser

Mu
Mölndals stad - Musik år 7-9 (grundsär)

Området ej påbörjat
Insats krävs
På väg att uppvisa grundl-läggande kunskaper
Uppvisar grundläggande kunskaper
Uppvisar goda kunskaper
Uppvisar mycket goda kunskaper
Sjunga
Du kan **medverka** i att sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.
Du kan på ett **delvis** fungerande sätt sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.
Du kan på ett **väl** fungerande sätt sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.
Ensemblespel
I ensemblespel **medverkar** du i att spela på instrument och bidrar då till att använda några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
I ensemblespel spelar du på instrument på ett **delvis** fungerande sätt och använder då med **viss säkerhet** några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
I ensemblespel spelar du på instrument på ett **väl**fungerande sätt och använder då med **säkerhet **några musikaliska
Anpassa
Du **bidrar** till att anpassa ditt musicerande till sammanhang och genre.
Du anpassar **delvis** ditt musicerande till sammanhang och genre.
Du anpassar ditt musicerande **väl** till sammanhang och genre.
Kombinera musik med andra uttrycksformer
Du kan **medverka** i att kombinera musik med andra uttrycksformer och i att improvisera och skapa kompositioner.
Du kan på ett **delvis** fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att improvisera och skapa kompositioner.
Du kan på ett **väl** fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att improvisera och skapa kompositioner.
Hörseln
Du kan också **beskriva** och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Du kan också **beskriva**och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Du kan också **beskriva** och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Olika typer av musik
Vid jämförelser mellan olika typer av musik **bidrar** du till resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik för du **enkla** resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik för eleven **välutvecklade** resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis** ändamålsenligt sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i **enkla** omdömen om arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i **välutvecklade**omdömen om arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: