Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk5 vt-17

Skapad 2017-10-18 12:56 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 5
Vi kommer att under några veckor fördjupa våra kunskaper om broar. Du skall få bygga broar i olika material och lära dig hur broar är konstruerade.

Innehåll

Så här säger läroplanen

• Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus

och broar. 

 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och

måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

• Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande

och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv

värld.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik

och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att

teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön.

Det här ska vi lära oss

Vad är en bro?

Varför bygger man broar?

Vad finns det för olika brokonstruktioner?

Vilket material används när man bygger broar?

Varför kan man säga att en bro är en teknisk lösning?

Vad finns det för koppling mellan teknik (broar) och samhällets utveckling?

 

De här förmågorna ska vi träna på

- förstå och använda nya ord och begrepp och använda teknikens uttryckssätt i samband med arbetet med tekniska konstruktioner (skisser, ritningar, bilder etc)

 

 - upptäcka och förstå hur olika material fungerar i olika konstruktioner och varför

Så här ska vi arbeta

  • läsa faktatexter och svara på tillhörande frågor

  • Läsa faktatexter och diskutera texterna gemensamt

  • Se på faktafilmer och svara på frågor och diskutera innehållet i filmerna.

  • Arbeta tillsammans i en grupp med att presentera fakta om en valfri känd bro

  • skissa, planera och bygga egna broar i grupp med hjälp av sugrör och tejp.

 

Bedömning av dina kunskaper/förmågor

Du kommer bedömas efter:

  • Hur väl du besvarar frågorna som hör till faktatexterna
  • Hur delaktig du är i muntliga diskussioner
  • Hur delaktig och hur väl utförd er grupps bro är utförd
  • Hur väl du kan resonera om olika material, svagheter och styrkor i ert och andra kända brobyggen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: