👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

¿Adivina quién es? Muntlig kommunikation & interaktion (Spanska åk 6-9)

Skapad 2017-10-18 14:41 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
För att låta eleverna öva sig på muntlig framställning och att använda sig av språkliga strategier får de laga mat tillsammans i smågrupper. De blir alla ansvariga för att själva förstå och förmedla en del av receptet till övriga i gruppen. Vi filmar matlagningsprocessen med i-pads.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
– ¿Eres hombre o mujer? – Soy hombre. – ¿Tú tienes el pelo rubio? – Sí, tengo el pelo rubio. – ¿Tú tienes un bigote grande? – No, no tengo un bigote grande. – ¡¿Eres Raúl?! – ¡Sí, soy Rául! Vi spelar Vem där? på spanska för att träna på muntlig framställning, på frågeord och på att beskriva hur någon ser ut.

Innehåll

Vad

Detta arbetsområde i spanska går ut på att leka ¿Adivina quién es? / Vem där? för att öva upp din muntliga förmåga och din förmåga att använda olika strategier/trix när språket inte räcker till. Du övar dig på att ställa frågor och beskriva någons utseende - och kanske karaktär?

Centralt innehåll

 • Talat språk som är beskrivande
 • Samtal och dialoger
 • Språkliga strategier
 • Ordförråd (beskrivande ord, kroppsord, frågeord)

Mål

Genom undervisning i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk
 • Formulera sig och kommunicera i tal
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

Detta innebär att du skall lära dig att...

 • ställa och få frågor på spanska
 • förstå och använda dig av olika beskrivande ord
 • använda dig av trix för att nå fram till den du pratar med, t.ex. omformuleringar eller kroppsspråk

Tid

En lektion á 40-50 min.

Hur

Lektion 1: Introduktion & ¿Adivina quién es?

1) Vi går tillsammans igenom arbetsområdet.

2) Vad är språkliga strategier? Hur använder man sig utav dem? Vi leker charader för att utforska en typ av språklig strategi.

 

¿Adivina quién? – spelregler

 • Du blir tillsammans med dina klasskamrater indelad i lag. Ni spelar mot varandra två mot två.
 • Varje lag väljer varsitt kort med en person på.
 • Fäll upp alla luckor med ansikten på.
 • Turas om att ställa frågor till varandra på spanska.
 • Använd dig av glosorna som du lärt dig sen tidigare.
 • T.ex. – ¿Tienes una barba? –Sí. (Då fäller du ner alla de ansiktena som inte har skägg och låter dem MED skägg vara kvar.)
 • När du är helt säker på vem din motståndare är gissar du: – ¿Eres Paula? – ¡Sí!

Den som ska göra sig förstådd:

 • Försök att bara kommunicera på spanska.
 • Använd kroppsspråket eller peka på saker ifall det hjälper dig att bli förstådd.
 • Använd ett annat ord på spanska som betyder ungefär samma, om du inte kommer på ordet.
 • Förenkla det du vill säga, ibland kan ett ord räcka för att bli förstådd.
 • Hitta på egna ord som låter spanskt! 

Den som ska förstå:

 • Lyssna uppmärksamt!
 • Ställ frågor på spanska eller med kroppsspråket om du inte förstår vad din lekpartner menar.
 • Gissa vad som kan menas.
 • Ge förslag på vad som kan menas.
 • Be om förtydligande om du fortfarande inte förstår.

 

Förhållningsregler:

 • Var snäll!
 • Var uppmuntrande mot varandra!
 • Ge varandra beröm!
 • Lyssna på dina gruppkamrater!
 • Förlöjliga inte någon!

Redovisningsform

– Du kommer att få leka leken vid flera tillfällen och på så sätt öva dig på att ställa frågor. Läraren kommer att observera din aktivitet under lektionstid och ta fasta på din utveckling och dina framsteg.

Bedömning

I detta arbetsområde kommer du att bedömas i följande:

 • Din förmåga att formulera dig och kommunicera på spanska
 • HUR? Läraren kommer att bedöma din muntliga insats. Du ska kunna använda och förstå nya uttryck vi arbetat med.

 

 • Din förmåga att bearbeta och förbättra dina egna framställningar
 • HUR? Läraren kommer att bedöma hur du försöker igen och igen för att nå fram med det du vill förmedla. Förstår dina gruppkamrater inte direkt, försök på ett annat sätt!

 

 • Din förmåga att uttrycka dig med fraser och meningar
 • HUR? Läraren kommer att bedöma hur tydligt du kan uttrycka dig och hur väl du anpassar ditt sätt att uttrycka dig till situationen. T.ex. om du använder enstaka ord eller bygger hela meningar.

 

 • Din förmåga att välja och använda dig av strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen 
 • HUR? Läraren kommer att bedöma hur många strategier du använder för att nå fram med ditt budskap. Exempel på olika strategier som läraren kommer att titta efter är (1) att använda sig av synonymer eller omskrivningar, (2)  att använda sig av kroppsspråk, (3) att använda sig av gester/peka på saker, (4) att förenkla budskapet så mycket som möjligt, (5) hitta på egna ord som låter spanskt. (Exempel på bristande användning av strategier är: att växla över till svenska, att inte försöka alls, att inte ställa frågor om du inte förstår.)

 

 • Din förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk
 • HUR? Läraren kommer att bedöma hur du agerar efter informationen du fått. Du visar att du förstått genom att agera med olika gott resultat utifrån instruktionerna du fått från din gruppkamrat.T.ex. Visar du att du förstår vad ordet "barba" betyder om du fäller ner de ansiktsbrickor utan skägg efter att ha fått veta av din motståndare att –Sí, tengo una barba.

 

 • Din förmåga att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket genom att använda dig av strategier för lyssnande
 • HUR? Läraren kommer att bedöma hur många strategier du använder för att förstå ett budskap. Du ska kunna använda olika knep (språkliga strategier) för att förstå vad någon vill berätta för dig på spanska. Exempel på olika strategier för lyssnande som läraren kommer titta efter är (1) att använda sig av språkliga och utomspråkliga ledtrådar för att gissa vad som kan menas, (2) att ställa frågor, (3) att lyssna uppmärksamt, (4) att ge förslag på vad den andre kan mena, (5) att be om förtydligande.

 

Matriser

M2
¿Adivina quién? Muntlig kommunikation & interaktion (Spanska åk 6-9)

E
C
A
Förmåga att:
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmåga att
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Förmåga att:
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Förmåga att:
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Förmåga att:
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M1
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.