Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem är du?

Skapad 2017-10-18 15:33 i Ingaredsskolan Alingsås
Grundskola 4 Svenska
Vad är berättelsen om dig och vad vill du berätta om dig?

Innehåll

Arbetsområde:

Tänk vad mycket vi tid vi spenderar tillsammans, men ändå vad lite vi vet om varandra. Nu ska du få berätta din story. 

Konkreta mål:

 • Du ska kunna redigera texter på dator.
 • Ge kamratrespons på text.
 • Utveckla din text med hjälp av kamratrespons.
 • Du ska kunna förbättra originalversionen av din texts innehåll och uppbyggnad så att den är lättläst och har en röd tråd.
 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • skriva fakta, instruerande och berättande texter
 • ge omdöme på en kamrattext
 • bearbeta texten och hur du förbättrar den med hjälp av kamratrespons. 
 • Jag kommer även bedöma din estetisk förmåga. Hur pass lättläst och tydlig texten är att läsa och förstå.  

 

Undervisning:

Du kommer vara delaktig i planerandet av din tidning. Vi kommer tillsammans bestämma vilka rubriker som ska finnas med i din egna tidningen.

 

Vi kommer skriva alla texter på dator så att du lätt kan redigera texten. Vi kommer göra övningar i hur man gör en text lättläst med hjälp av digitala verktyg. Vi kommer gå igenom olika moment för att det färdiga resultatet ska bli lättläst och underhållande. Du kommer träna på att både ge och ta konstruktiv kritik på texter.

 • Vad är adjektiv? Hur kan du använda det och vad blir det för skillnad om du använder många beskrivande ord i en text?
 • Vad karaktäriserar en faktatext, berättande och instruerande text?
 • Vad är det för skillnad på en flödande text och rubrik? Hur kan de se olika ut?
 • Hur ger man kritik på bästa sätt? Vad är det för nytta med att ge kritik? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: