👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grupp indelning tema

Skapad 2017-10-18 16:22 i Pysslingen Förskolor Maria Ro Pysslingen
Här skriver ni vilket projekt som arbetas med!
Förskola
Vi har delat in vår barngrupp i fyra olika tema grupper.

Innehåll

Vad jobbar vi med?

 Vi jobbar med temat i fyra olika barngrupper. En pedagog ansvarar för varje grupp. Vi planerar individuellt för varje grupp, då varje enskild grupp formas efter barnens olika intressen.

 

Varför jobbar vi med det? Syfte?

 För att stärka varje enskilt barn och att varje enskilt barn ska kunna våga berätta om sina funderingar och hur de tänker i den lilla gruppen.

Hur kommer vi jobba med det?

Genom att jobba i den lilla gruppen så ser och hör vi varje enskilt barn vilket främjar vårt tema på en individuell nivå. Temat formas efter barnens intressen, önskemål och nyfikenhet.

 

 

 

Hur gick det? (Fyll i reflektionsfrågorna nedan.)

Det har fungerat mycket bra. Vi har sett och hört varje barn och funnits där för dom. Några barn har ibland inte velat vara med på temat. De har gått och lekt en stund för att sedan visat sin nyfikenhet och blivit inspirerade av vad de andra barnen har gjort och sedan kommit för att vilja vara med och skapa.

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

Samarbete. Styrkan att vara den lilla gruppen i den stora. 

Vad visade barnen intresse för i aktiviteten/projektet?

Att vilja vara behjälpliga mot varandra. Stor samarbetsförmåga. Att barnen har tränat sin sociala kompetens.

Vad har vi sett för behov?

Att varje barn har fått komma till tals och bli hörd på.

Hur ska vi utmana barnen vidare?

Vi kommer fortsätta att arbeta på samma sätt under vårterminen. Då vi har sett att barnen bli tillgodosedda på detta arbetssätt.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016