Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalt lärande...

Skapad 2017-10-19 07:00 i Skattkistans förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Våra barn kommer tidigt i kontakt med digitala verktyg, t.ex. mobiltelefonen, fjärrkontrollen eller lärplattan. Vi vill erbjuda olika tekniker och öka barnens digitala kompetenser.

Innehåll

Bakgrund:

Förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle, i den nya läroplanen kommer detta att förtydligas. Förskolan ska bidra till att barnen utvecklar förståelse för den digitalisering som de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.

Nuläge:

Vi har många barn som tycker det är roligt att titta på bilder från verksamheten, allra mest att se sig själva och bekräfta detta genom att säga sitt namn eller få bekräftelse från oss eller en kompis.

Vi använder ofta lärplattan när vi dokumenterar och då kan barnen själva välja vilka bilder som är extra intressanta att titta på och samtala kring. 

Ibland erbjuder vi bildspel på storbild och då blir det en helt ny upplevelse...

Flera barn har också visat intresse för att fotografera själva och då har vi mest använt kameran i läsplattan. Den är lättare för barnen att lära sig och de ser bilderna mer direkt. 

På våra lärplattor finns också många pedagogiska appar som ger barnen möjlighet till utveckling och lärande.

Vår barngrupp består av barn mellan 1-3 år.

 

Detta vill vi utveckla:

 • Barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse för att använda och  förstå digitala verktyg.
 • Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digitala verktyg i olika sammanhang.

Så här ska det gå till:

Vi kommer börja med att lära mer och vidareutveckla barnens kunskaper kring användandet av lärplattans olika funktioner. 

 •   Vi följer barnens intresse för att fotografera sig själv och använder verktyget med talande bild, barnet får då möjlighet att berätta vem som är på bilden. Vi förstärker därmed ytterligare det egna jaget...
 • Vi skapar QR-koder och sätter dessa på barnens självporträtt och placerar dem så att barnen själva kan scanna och lyssna. 
 • Vi skapar memory med foto på barnen och talande bild.
 • Vi använder QR-koder i vårt projekt om djur, vi sätter upp bilder på djur och gör QR-koder på djurens läte. Även här ska barnen själva kunna scanna och lyssna.
 • Vi erbjuder verktyget kameran på ett mer medvetet sätt för att se vad som fångar barnens intresse i deras fotograferande.
 • Filma..
 • Vi visar på att barnen kan göra egna collage av bilderna i appen Pic Kids och gör en fotoutställning på avdelningen.
 • Vi tänker att vi fångar upp barnen när de visar intresse och nyfikenhet kring att använda lärplattan och att lärandet kan ske under stor del av dagen.
 • Vi pedagoger ska ha ett förhållningssätt kring lärandet som uppmuntrar till samtal med barnen om deras tankar och idéer.
 • Vi uppmuntrar barnen att de hjälper varandra/samarbetar med olika appar/verktyg eftersom kompisarna kanske inte har samma förkunskaper.
 • Att vi är närvarande och medforskande pedagoger i barnens lärande med digitala verktyg.
 • Att genom inspiration ge lekarna en ny dimension med bilder och filmer genom projektorn, ex in i vår "kub", kring det tema som barnen fångats av här och nu.
 • Ta hjälp av vår IKT- pedagog i undervisning om och användning av digitala verktyg.

 

(QR-kod är en förkortning på Quick Respons med andra ord snabba svar. Koderna ser nästan ut som en massa prickar men är egentligen en länk som kan rymma information. Genom dessa koder kan vi stimulera och utmana barnens intresse och upptäckarglädje för teknik. Vi kan skapa koder på barnens röster, sånger, teckningar, uppdrag osv).

 

 

 

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen:

Det som barnen har skapat med hjälp av verktyget kameran, dokumenteras och visas på avdelningen. 

Med talande bild får vi ta del av barnens tankar kring fotografierna / QR- kod.

Återberättande och reflektion tillsammans med barnen.

Reflektion i arbetslaget och i vår planering.

Genom att koppla planeringen till lärloggar och blogg i Unikum.

                 

 

Reflektion/Hur blev det?

 

Att lyssna på djurläten med hjälp av våra QR- koder har fallit väl ut, en del barn vill bara vara med och välja och sedan lyssna. Flera barn har visat på en stor nyfikenhet att vilja lära sig och prova. De flesta har haft svårt för att hitta koden och hålla lärplattan stilla en stund så den scannas. Men med stöd har de flesta velat prova om och om igen. 

Här har förståelsen för turtagning verkligen satts på prov.

Vi har många barn i gruppen som är bekanta med lärplattan, de är kreativa i sin användning och vet vilken app de vill jobba i. Youtube är något som fångar och flera hittar lätt vad de vill titta på. Det samlas gärna många barn och med stöd kan de dela utrymme. De väljer ofta rörelsesånger som vi sjungit tillsammans på storbild i vårt stora rum.
Det finns just nu QR- koder på många platser och barnen får ta del av nya koder under våra stunder med adventskalendern, vår lille nisse är extra uppskattad och barnen vill scanna och titta på honom ofta. 

Att göra collage av bilder som enskilt barn har fotograferat har skapat möjligheter till återberättande och reflektion för varje barn. 

Vi har introducerat en app som heter Ugglo och i den kan barnen välja ljudböcker eller att vi pedagoger läser för dem. Där finns även böcker på andra språk att lyssna på. Flera av barnen är bekanta med hur de ska gå tillväga för att använda appen. Här finns stora möjligheter till samspel, kommunikation och turtagning.

 

Analys:

Mycket av arbetet kring våra digitala verktyg kräver en pedagog samt få barn i lärandeprocessen, det kan därför vara svårt att fånga tillfällena när barnet visar nyfikenhet och lust att utforska och lära.

Eftersom vi vet att det behövs tid och lugn och ro i undervisningen med digitala verktyg så är det viktigt att vi kan ge de barn som visar intresse tid och möjlighet att utforska.  Vi har påbörjat vårt arbetssätt kring digitalt lärande och vi har många barn som visar ett stort intresse för att lära så vi försöker hitta strategier där vi kan tillgodose detta.

Många barn har lärt sig begreppen QR-kod och scanna. 

De känner också igen och kan använda ett stort antal appar som finns på lärplattan. Men vi upplever att det är bra att slå på guidad åtkomst för att undvika stress hos barnen att hinna med så mycket på en och samma gång. 

Vi ser ett hinder i tillgänglighet vid användning av läsplattorna för barnen, eftersom vi måste slå in en kod före användning, det blir inte så enkelt och spontant som vi önskar.

 

 

 

Vad behöver nu utvecklas?

Det kommer skolas in nya barn under höstterminen och vi tänker erbjuda dem samma möjligheter till digitalt lärande och vi kommer  utgå från barnens intresse.

Introducera analog programmering och sedan fortsätta med digital programmering med de barn som visar intresse för att utforska och lära sig mer. (BeeBot och BlueBot)

Vårt mål är att försöka ha lärplattorna mer tillgängliga i verksamheten för barnen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: